Tore Gullik Dokken

Overingeniør

Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 33034884 , Mob: 41551263