Tore Seljeseth

Statslos

Arbeidssted: Ålesund losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Mob: 48895398