Trond Saastad

Senioringeniør

Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS
Kystverkets hovedkontor
Tel: 33034877 , Mob: 91148415