Trond Ski

Seniorrådgiver

Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 70231064 , Mob: 95190801