Andreas Ingsøy

Trafikkleder

Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral
Kystverket Vest
Tel: 92254625 , Mob: 92254625