Jurgita Jonatiene

Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon
Kystverkets hovedkontor
Tel: 48063419 , Mob: 48063419