Ken-Roar Iversen

Statslos

Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap
Kystverkets lostjeneste
Tel: 99121683