Kjetil Herfjord

Statslosaspirant

Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap
Kystverkets lostjeneste
Tel: 92420647 , Mob: 92420647