Mads Halvorsen

Maskinist

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverket Rederi
Tel: 98834275 , Mob: 98834275