Margrith Ettlin

Statslosaspirant

Arbeidssted: Kristiansund losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 07847 , Mob: +41793352237