Martin Sausjord Strømdahl

Statslosaspirant

Arbeidssted: Fedje losstasjon
Kystverkets lostjeneste
Tel: 95887109 , Mob: 95887109