Mia-Renate Strømmen

Lærling

Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847