Odd Anton Nilsen

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverkets rederi