Ole Nerdrum

Senioringeniør

Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS
Kystverkets hovedkontor
Tel: 33034882 , Mob: 90504575