Ole Sverre Fossheim

Overingeniør

Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen
Kystverkets beredskapssenter
Tel: 07847 , Mob: 98811510