Thore Karlsen Hjelmervik

Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen
Kystverkets rederi
Tel: 07847