Truls Even Lae

Lærling IKT

Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS
Kystverkets hovedkontor
Tel: 52733327 , Mob: 99495901