Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets ledergruppe

Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for å finne kontaktinformasjon.

Bilde av alle i leiargruppa finn du på Kystverket si Flickr-side.

  

Einar Vik Arset
kystdirektør

  Per Jan Osdal
  assisterende kystdirektør

Avdelingsdirektørar

  Sven Martin Tønnessen 
  avdelingsdirektør
  kystforvaltningsavdelinga 

  Arve Dimmen
  avdelingsdirektør
  sjøsikkerheitsavdelinga

 

  Hans Petter Laahne Mortensholm
  fungerende avdelingsdirektør
  beredskapsavdelinga

Stabsdirektører

  Anne Gunn Mostad
  stabsdirektør
  HR-stab

  Solveig Moe Frøland 
  stabsdirektør
  kommunikasjon og samfunnskontakt

  Lidvard Måseide
  stabsdirektør
  interne tenester

Regiondirektørar og driftseiningsleiarar

 

  Katrine Solheim Aas
  fungerende regiondirektør
  Kystverket Sørøst

  John Erik Hagen
  regiondirektør
  Kystverket Vest

  Harald Tronstad
  regiondirektør
  Kystverket Midt-Noreg

 

  Fridtjof Wangsvik
  regiondirektør
  Kystverket Nordland

 

  Jan Morten Hansen 
  regiondirektør
  Kystverket Troms og Finnmark

 

  Erik Freberg Blom  
  losdirektør
  Kystverket Lostjenesta

 

  Trond Røren 
  dagleg leiar
  Kystverket Reiarlag

Siste nytt