Publisert: , Oppdatert:

Personvernombudet i Kystverket

Kystverket har et eget personvernombud med ansvar for å sørge for at virksomheten behandler personopplysninger i tråd med personvernregelverket.

Personvernombudet i Kystverket er Hanne Silje Habberstad. Personvernombudet kan gi råd og veiledning om Kystverkets behandling av personopplysninger, og hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.

Du kan kontakte personvernombudet ved å sende en e-post til hanne.silje.habberstad@kystverket.no eller sende brev til:

Kystverket v/ Hanne Silje Habberstad
Postboks 1502
6025 Ålesund

Av hensyn til personvernet ditt bør du ikke sende sensitive personopplysninger på e-post.

Siste nytt