Publisert: , Oppdatert:

Post- og fakturaadresse

Kystverket har en felles postadresse. Det er ikke mulig å sende post direkte til regionene, avdelingene, sjøtrafikksentralene og så videre.  

Postadressen til Kystverket er:

Kystverket
Postboks 1502
6025 Ålesund

NB: Skal du sende brev eller pakker som leveres på døren? Du finner leveringsadressene til de ulike lokasjonene her.

Fakturainformasjon

Kystverket krever mottak av faktura i Elektronisk handelsformat (EHF). E-post eller PDF er ikke å anse som en faktura i elektronisk handelsformat. Kystverket har en felles fakturaadresse.

Elektronisk fakturaadresse/aksesspunkt til Kystverket er: 874783242

Alle enheter/regioner i Kystverket er registrert i ELMA-registeret, som innebærer at leverandører også kan sende faktura i EHF til disse aksesspunktene: ELMA-registeret

Faktura i EHF leveres fra leverandørens fakturasystem, eller ved hjelp av nettbaserte fakturaportaler/nettbank, se: Aksesspunkter for EHF

Dersom du har spørsmål knyttet til oppsett av regnskapssystem, eller andre generelle spørsmål rundt EHF, se: Sende elektronisk faktura (EHF) eller send e-post til: regnskap@dfo.no

Dersom du ikke har tilgang til elektronisk faktura kan papirfaktura sendes til:

Kystverket
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

NB! Alle fakturaer til Kystverket skal være merket med bestillerreferanse i feltet ”Deres ref”. Bestillerreferansen er en kombinasjon av tall og bokstaver, og starter med 3260 og følges opp med tre eller fire bokstaver. Referansen skal skrives sammenhengende, eks. 3260TABC. 

Siste nytt