Publisert: , Oppdatert:

Post- og fakturaadresse

Kystverket har en felles postadresse. Det er ikke mulig å sende post direkte til de andre lokasjonene våre. 

Postadressen til Kystverket er:

Kystverket
Postboks 1502
6025 Ålesund

NB: Skal du sende brev eller pakker som leveres på døren? Du finner leveringsadressene til de ulike lokasjonene her.

Fakturainformasjon

Kystverket krever mottak av faktura i Elektronisk handelsformat (EHF). E-post eller PDF er ikke å anse som en faktura i elektronisk handelsformat. Kystverket har en felles fakturaadresse.

Elektronisk fakturaadresse/aksesspunkt til Kystverket er: 874783242

Faktura i EHF leveres fra leverandørens fakturasystem, eller ved hjelp av nettbaserte fakturaportaler/nettbank, se: Aksesspunkter for EHF

Dersom du har spørsmål knyttet til oppsett av regnskapssystem, eller andre generelle spørsmål rundt EHF, se: Sende elektronisk faktura (EHF) eller send e-post til: regnskap@dfo.no

Dersom du ikke har tilgang til elektronisk faktura kan papirfaktura sendes til:

Kystverket
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

NB! Alle fakturaer til Kystverket skal være merket med bestillerreferanse i feltet ”Deres ref”. Bestillerreferansen består av mellom åtte og ni tall, og starter med 3260xxxx. Referansen må oppgis sammenhengende, for eksempel 32601234. 

Siste nytt