Hopp direkte til innhold

Koronaviruset og sjøtrafikken

De aller fleste særlige tiltak som gjelder sjøtrafikken er nå fjernet. Siden Covid-19 fortsatt er klassifisert som en pandemi må fartøy melde om smitte eller mistanke om smitte med Covid-19 om bord på fartøy.

Kystverket har opprettholdt vår beredskap og samfunnskritiske tjenester for sjøsikkerhet gjennom Covid-19-pandemien.

Både lostjenester og trafikksentraltjenester, samt digitale varslings- og rapporteringstjenester fungerer som normalt. Vi ivaretar oljevernberedskap og viktige navigasjonsinstallasjoner langs kysten.

Til toppen