Hopp direkte til innhold

Kyst- og havnekonferansen – en viktig møteplass

Kystdirektøren holder foredrag på konferansen

Sjøtransport, fiskerihavner, hav- og kystarealforvaltning, elektrifisering, klima og bærekraft, miljøutfordringer og maritim næringsutvikling – temaene som ble belyst var mange og viktige under Kyst- og havkonferansen i Honningsvåg.

– Det har vært en interessant og lærerik konferanse. Det er viktig for oss å ha en slik møteplass der vi deler kunnskap og erfaringer, belyser utfordringer og problemstillinger, stiller spørsmål og lufter forventninger, på tvers av fag, forvaltning, næring og politikk, fastslår kystdirektør Einar Vik Arset.

Han retter en stor takk til både interne og eksterne foredragsholdere, deltakere og Kystverkets arrangører, som alle har bidratt til at også den 18. Kyst- og havnkonferansen ble en suksess.

– Kyst- og havnekonferansen skal være en møteplass som er med på å sette dagsorden for utvikling, verdiskaping og samarbeid mellom de ulike aktørene. Det ønsker vi å fortsette med, så jeg tror ikke jeg forskutterer altfor mye når vi tar utgangspunkt i at den 19. Kyst- og havnekonferansen går av stabelen neste høst på samme sted, avslutter kystdirektøren.

Til toppen