Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipspasseringer

Skipstrafikken kan måles i antall skipspasseringer over en passeringslinje. Dette gir en nøyaktig og intuitiv forståelse av skipstrafikken og endring over tid.

Kystverket har i www.havbase.no definert flere passeringslinjer fra den engelske kanal til grensen til Russland, som gjør det mulig å lage tidsserier for skipspasseringer. Som eksempler vises tidsserier knyttet til fem passeringslinjer hvor summen av alle passeringer uavhengig av skipstype og retning er med:  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Skagerrak
(Lindesnes–Hanstholm)

51 879 52 122 52 087 55 092 55 010 53 867 53 820 54 197

Oslofjorden
(Kragerø–Halden)

23 440 24 260 25 049 25 299 25 488 25 313 25 340 19 131
Stad 21 006 21 267 21 050 20 469 20 971 20 753 21 215 19 667
Vestfjorden 13 310 13 290 12 974 12 937 13 802 13 295 13 933 13 639
Grensen mot Russland 3 464 3 451 3 756 4 443 3 995 4 303 5 616 5 823

Fra 2019 til 2020 går antallet skipspasseringer så vidt ned i Skagerrak med om lag 0,7 prosent. I ytre Oslofjord ble imidlertid skipspasseringene redusert med hele 24,5 prosent, hvor dette i hovedsak kan knyttes til reduksjon av passasjerskip grunnet korona.

Antallet skipspasseringer går ned mellom 2019 og 2020 ved Stad med 7,3 prosent. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang i passeringer knyttet til passasjerskip med om lag 20 prosent og nedgang for cruiseskip på nesten 82 prosent grunnet korona. Vi finner en liten nedgang i antall passeringer i Vestfjorden og en økning i passeringer knyttet til passeringslinjen «Grensen mot Russland» i 2020, hovedsakelig knyttet til mindre fiskefartøy.

Disse fem passeringslinjene er plukket ut for å fokusere på viktige områder, samt illustrere hvilken informasjon som kan hentes ut på tilsvarende måte på alle de andre definerte passeringslinjene som blir oppdatert hver måned i www.havbase.no, og tilrettelagt for årlige tidsserier her på Kystverkets internettsider.

Se lenke til excel-fil hvor alle passeringslinjer er inkludert og hvor en kan filtrere på både passeringslinje, skipstype, skipsstørrelse, retning og sesongvariasjon (måneder). For metodikk og feilkilder se metadata (under).

Havbase

Statistisk havområdeovervåkning av skipstrafikk, med posisjonsdata fra AIS.

Relaterte dokumenter

Statistikk for skipspasseringer 2012-2020

Last ned

Excel-fil med statistikk-tallene.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Metadata om statistikk for skipspasseringer

Last ned

Bakgrunnsinformasjon om statistikken.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Claus Wiggen Kamstrup /
Til toppen