Hopp direkte til innhold

Planmedvirkning etter plan- og bygningsloven

Vi har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sikre havne- og sjøtransportinteressene i offentlige planprosesser. Her finner du informasjon om Kystverkets rolle i offentlige arealplanprosesser etter plan- og bygningsloven.

Kystverket arbeider for å legge til rette for en konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Både sjøtransporten og næringslivet er avhengig av systemet av farleder og havner/havneterminaler. I arealplanprosesser er Kystverkets oppgave å ivareta sjøtransportens og næringslivets interesser knyttet til dette.

Til toppen