Hopp direkte til innhold

Tilskudd til nærskipsfart

Har ditt rederi planer om oppstart av sjøruter som kan flytte gods fra vei til sjø? Eller har dere planer om å endre en rute slik at den kan ta gods som nå fraktes på vei? Tilskudd til nærskipsfart skal legge til rette for en konkurransedyktig nærskipsfart slik at godstransport på vei overføres til kjøl der dette er mulig.

Kystverket gir tilskudd til å etablere nye sjøbaserte transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskudd til nærskipsfart skal være en hjelp i oppstartsfasen av nye tilbud.

Regjeringens formål er å bedre tilgangen på sjøtransport for næringslivet og redusere de samlede kostnadene for godstransport, spesielt godstransport over lange distanser.

Redere etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og med planer om å etablere ei ny godsrute kan søke om dette tilskuddet fra Kystverket.

Søknadsfrist: 15. mai 2022

Er du interessert i å søke kan du kontakte Kystverket for å avklare om prosjektet ditt kan oppnå tilskudd.

Til toppen