Hopp direkte til innhold

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø

Tilskudd til godsoverføring skal bidra til regjeringens mål om å legge til rette for en konkurransedyktig nærskipsfart slik at godstransport på vei overføres til kjøl der dette er mulig. Redere etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land, med planer om å etablere ei ny godsrute kan søke tilskuddsmidler fra ordningen.

Kystverket gir tilskudd til etablering av sjøbasert transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å oppfylle målet om mer gods på sjø.

Er du reder etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og har planer om å etablere ei ny godsrute, vil vi gjerne høre fra deg.

Fristen for å søke er 31. mai 2021.

 

Til toppen