Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 22/23

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 26

Type hendelse Antall hendelse Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 1 0
Fartøy i brann 1 0
Øvrige skipshendelser 6 80
Offshore 7 12 762
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 10
Landtransport 3 300
Industri 4 1 001
Andre landbaserte hendelser 2 2 500
Totalt fordelt på hendelsestyper* 26 16 653
Totalt 26 16 653

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Grunnstøting

Passasjerbåten ATLØY grunnstøtt, Hanevik, Askøy, Vestland Informasjon fra Sjøfartsdirektoratet. Fartøyet fikk tau i propell ved anløp av kai, maskinen stoppet og fartøyet grunnstøtte. Ingen utslipp.

Fartøy i drift

Fiskefartøyet Slettenberg i drift med bruk i propellen på Tromsøflaket, slepes inn av KV Jarl Fiskefartøy på Tromsøflaket med bruk i propellen, ble slept mot land av Kystvakten. Sjøfartsdirektoratet er varslet.

Fartøy i brann

Fartøyet Nordic Aurora, branntilløp i maskin ved Gjærøy, Rødøy kommune, Nordland Fartøy med branntilløp i maskin, slukkesystem utløst. Maskinrom avlåst grunnet mye røyk. Fartøyet ble slept av oppdrettsbåt til Øyra mekaniske. Sjøfartsdirektoratet informert.

Øvrige skipshendelser

Sølvtrans AS, utslipp av Ectosan fra brønnbåten Ronja Nærøysund, Bindal i Nordland Utilsiktet utslipp i forbindelse med avlusning av fisk med bruk av legemiddelet Imidacloprid (Ectosan). 70 m3 behandlingsvann, med blandingsforhold 20 gram Ectosan pr. m3, ble sluppet ut til sjø uten å ha blitt renset. Totalt 1, 4 kilo Ectosan til sjø. Tiltak for å hindre gjentakelse iverksatt. Sjøfartsdirektoratet informert.

Fritidsbåt forlist ved Vengsøy i Troms Fritidsfartøy med seks personer om bord tok inn vann og forliste ved Vengsøy i Troms. Personell om bord tatt hånd om. Eier opplyste at fartøyet sank på 70-90 meters dyp. Anslått 150 liter drivstoff om bord da båten gikk ned, noe muligens lekket ut gjennom lufting av tanker. Tromsø kommune er varslet.

Fergen SKUTEVIK, lekkasje av hydraulikkolje til sjø ved Botnhamn, Senja, Troms Fergen mistet over noe tid ca. 50 liter hydraulikkolje til sjø via en lekk kobling. Det er mulig at mesteparten av dette har lekket ut i område Botnhamn på Senja siden fergen ligger der om natten. Ingen synlig oljefilm på sjøen da Kystverket ble varslet. Sjøfartsdirektoratet er varslet.

Lasteskipet RANA EXPRESS maskinproblemer, Gulen i Vestland Skipet hadde maskinproblemer ved Brosmeosen og gikk med redusert belastning på maskin mot oppankring ved Fonnesflaket. Redningsskøyte fulgte i standby. Ingen akutt forurensning. Sjøfartsdirektoratet er varslet.

Utslipp diesel fra fritidsbåt, Middagsbukta i Asker kommune, Viken Utslipp av anslagsvis 10 liter diesel til sjø fra fritidsbåt. Brannvesen og politi har vært på stedet. Blueshine på sjø som ble vurdert som ikke aksjonerbart.

Fartøyet Trans Carrier, eksoslekkasje på vei til Sognefjorden, ankret for utbedring Fartøyet fikk eksoslekkasje på vei inn Sognefjorden og måtte ankre for reparasjon. Sjøfartsdirektoratet er informert.

Offshore

AKER BP ASA, utslipp av hydrokarboner fra brønnhode, Ula-feltet, Nordsjøen Utslipp av hydrokarboner fra en kabelgjennomføring på brønnhode avdekket. Tiltak for å kartlegge lekkasjerate samt mulig lekkasjevei iverksatt. Brønn midlertidig nedstengt grunnet revisjonsstans. Miljødirektoratet varslet.

OKEA, utslipp av diesel på Draugen, Norskehavet 20 liter diesel gikk til sjø ved demontering av diesel bunkerslange på nord side av plattformen. Forut for demonteringen ble det drenert 120 liter diesel, men det viste seg at det var 20 liter som var igjen i slangen. Miljødirektoratet er varslet.

Norske Shell, Transocean Barents, utslipp av 640 liter oljebasert mud, Ormen Lange feltet Utslipp til sjø av 640 liter oljebasert mud fra Transocean Baretns på Ormen Lange feltet vest av Kristiansund. Skjedde ved testing av ventil. Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet er varslet.

Repsol Norge, innretning Inspirer, forhøyede verdier av olje i produsertvann, Yme-feltet Innretningen Inspirer hadde forhøyede verdier av olje i produsertvann over fire dager. Miljødirektoratet er varslet.

EMSA satellittdeteksjon, kategori rød på Ekofisk og Eldfisk, ConocoPhillips EMSA satellittdeteksjon kategori rød. Sjekket ut med operatør på lokasjonene, som melder tilbake at de ikke har utslipp. Tilbakemelding gitt til NOR VTS.

Utslipp av 12kbm glykol på Heidrun TLP Som en del av oppstartsforberedelsene på Heidrun TLP ble ventiler åpnet for å starte fylling av Glykolpakke. Fylleventil for TEG til Mixetank stod i feil posisjon. Dette har resultert i et utilsiktet utslipp til sjø. Utslippet er skjedde over tid natt til 09.06.22 og er estimert til ca 12m3 TEG. Miljødirektoratet er varslet.

Forhøyet oljeinnhold i produsert vann på Troll C Forhøyet innhold av olje i produsertvann over en kortere tidsperiode ved Troll C. Konsentrasjon av olje er rapportert til 118 mg/l i gjennomsnitt over en 24 timers periode og beregninger viser at mengden olje som overskrider 30 mg/l var ca. 2300 kg olje. Personell ble sendt ut for å observere hav rundt plattform, ingen olje på sjø observert. Miljødirektoratet er varslet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av oljeshine på sjø ved Tvedestrand i Agder Tips om artikkel i Tvedestrandposten om at det er observert shine på sjøen i Østeråbukta rett utenfor Tvedestrand. Saken har ikke blitt meldt inn til Kystverket tidligere. Kilde er ukjent. Det ligger en småbåthavn i umiddelbar nærhet lenger inn i bukta.

Landtransport

Utslipp av diesel fra tankbil i forbindelse med påfylling av anlegg ved bensinstasjon, Raufoss i Innlandet Utslipp av 50-100 liter diesel ved påfylling av anlegg ved bensinstasjon. Eier av tankbilen og brannvesenet aksjonerte med absorbenter. Brannvesenet vurderte at all diesel ble samlet opp eller gikk til oljeutskiller på anlegget.

Utslipp av 100 liter diesel på vei fra lastebil i Oslo Melding fra brannvesenet om at en lastebil hadde sluppet ut anslagsvis 100 liter diesel på vei i Oslo. Uhellet startet ved Stanseveien 16 ved Grorud. Der gikk en del av utslippet ned i en kommunal kum. Lastebilen forlot stedet og resten av utslippet ble spredt langs veien. Bilen var på vei til verksted og ble sporet opp av politiet. Vann- og avløpsetaten ble varslet, og brannvesenet har brukt absorbenter.

Industri

Peab Asfalt, utslipp av diesel ved Namdal Pukkverk, Rørvik i Trøndelag Utslipp av diesel i forbindelse med påfylling på fast dieseltank. Brannvesenet assisterte med oppsamling, og forurensede masser gravd opp og levert på godkjent mottak.

Hæhre Entreprenør, utslipp av basisk vann fra byggeplass ved Langsteinelva i Stjørdal kommune i Trøndelag Hæhre Entreprenør AS driver tunnel til E6 for Nye Veier AS. Entreprenør avdekket forhøyet pH og noen døde individer av bekkeørret i Langsteinelva like ved anlegget. Forhøyet pH skyldes høy pH i driftsvannet fra tunneldriften og avrenning fra tunnelmasser. Dette skal normalt overvåkes, renses og nøytraliseres (med saltsyre) i samsvar med søknad om tillatelse fra statsforvalteren. Noe av dette har ikke fungert etter hensikten. Tiltak iverksatt for å hindre ytterlige utslipp iverksatt, og målinger gjennomført. Saken følges opp av entreprenør sammen med byggherre Nye Veier, samt med Statsforvalteren opp mot den foreliggende tillatelsen.

Felleskjøpet, utslipp av fett til sjø i Vaksdal kommune, Vestland Utslipp av anslagsvis ett tonn fett til sjøen ved Felleskjøpets fabrikk i Vaksdal. Fettet skal være en råvare i produksjonen av for. Bedriften sammen med brannvesenet iverksatte oppsamling. Fettet samler seg i store kaker på sjøen og mest effektive metode viste seg å være å plukke disse direkte opp og samle i storsekker. Bedriften har samlet 997kg, og det er lite igjen å se på sjøen. Det er lagt sikringslense rundt avløp. Bedriften har selv varslet og kommunisert med Statsforvalteren og kommunen.

LetSea, oppdrettsflåte i fare for å gå ned ved Dønna i Nordland Bedriften varslet at en oppdrettsflåte var i fare for å gå ned ved oppdrettslokaliteten Slapøya Nord ved Dønna. Flåten hadde 3000 liter diesel og 50 tonn fiskefor om bord.  Selskapet varslet selv 110, og brannvesenet har bistått med beredskap og sikring. Brønnbåt har sikret fisk.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av 2300 liter diesel på parkeringsplass ved Sandane, Gloppen i Vestland Melding fra 110 om utslipp av 2300 liter diesel på en parkeringsplass ved Kleivan 4, Sandane i Gloppen. Forsikringsselskap og skadebegrensningsfirmaet Recovery hadde vært på skadestedet, og vurdert at det ikke var fare for at utslippet ville spre seg i grunnen eller ledes til en nærliggende elv. Forsikringsselskap og Recovery vil utarbeide tiltaksplan etter pålegg fra kommunen.

Utslipp av 200 liter glykol til lukket kum på Eggemoen i Buskerud/Viken 110 Sør-Øst melder om utslipp av 200 liter 40% glykol til en lukket kum på Eggemoen i Ringerike. Sugebil ble rekvirert.

Til toppen