Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 23/24

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 18

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0
Fartøy i drift 4 0
Fartøy i brann 1 70
Øvrige skipshendelser 3 52
Offshore 2 1 270
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 0
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 0
Landtransport 2 190
Landbruk 1 1 000
Andre landbaserte hendelser 2 1 100
Totalt fordelt på hendelsestyper* 18 3 682
Totalt 18 3 682

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Sammendrag av sakene

Grunnstøting

Fartøyet Virgo på grunn i Fuglefjorden på Svalbard Fartøyet var på ekspedisjonscruise med 13 passasjerer og et mannskap på sju om bord. En tank som inneholdt 15 kubikkmeter diesel ble skadet og noe diesel lakk ut, mens vann trengte inn i tanken. Fartøyet hadde lensemateriell om bord og satte ut dette. Sysselmesterens fartøy, Polarsyssel, var i nærheten og kom til stedet etter relativt kort tid. Den skadede tankens innhold ble pumpa over på Polarsyssel. Etter hvert kom fartøyet av grunn og kunne gå for egen maskin til Longyearbyen, eskortert av KV Andenes, som hadde gått til Fuglefjorden da de fikk kjennskap til grunnstøtingen. Kystverkets innsatsstyrke ble stilt til disposisjon, og fire personer fra styrken deltok i innsatsen på stedet, som ble ledet av Sysselmesteren. Sysselmesteren følger opp saken videre, både med tanke på straffeforfølgelse og kartlegging av miljøskader. Henvendelser om saken fra Sysselmesteren kan rettes til avtroppende vaktlag.

Fartøy i drift

Fartøyet "Mai Lehman" - maskinproblemer og stopp vest av Korsfjorden, Øygarden kommune, Vestland KV Sortland ble bedt om å gå mot fartøyet, men "Mai Lehmann" kom i gang og gikk videre for egen maskin før KV Sortland nådde fram. KV Sortland var i kontakt med fartøyet og returnerte mot land. Saken er avslutta.

Barents Ocean i drift i Rovdefjorden, Hareid kommune, Møre og Romsdal Fartøyet hadde maskinproblemer i Rovdefjorden på Søre Sunnmøre, og ble etter hvert slept til Hjørungavåg av RS Idar Ulstein. Saken er tatt til etterretning.

Bilfergen Ullensvang - maskinhavari i Storfjorden, Sula kommune, Møre og Romsdal Sjøfartsdirektoratet formidla melding fra rederiet Norled om at ferja hadde problemer med smøreoljepumpe og fikk derfor motorstopp. Ferja dreiv midt i fjorden og en annen ferje bukserte etter hvert Ullensvang til kai ved Solavågen. Saken er tatt til etterretning.

Fartøyet Bimi i drift sydvest av Florø, Askvoll kommune, Vestland Status 17.06.2022 kl. 12:00: Vardø VTS overvåker.

Fartøy i brann

20 fots båt sank ved Revsbotn, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark Snekka sank som følge av brann om bord. Det er oppgitt at den hadde anslagsvis 70 liter diesel om bord. Brannvesenet er varsla. Avvent BRIS-skjema før saken avsluttes.

Øvrige skipshendelser

Frøy Akvaservice AS - overfylling om bord på fartøyet Frøy Storm i Lysøysundet, Ørland kommune, Trøndelag Et oljeflak på 300 ganger fem meter ble observert etter hendelsen, vurdert av brannvesenet som "ikke aksjonerbart". Saken er tatt til etterretning.

MS Gamle Oksøy - akutt utslipp av olje ved kai i Bergen Tynn oljefilm ble observert rundt båten. Årsaken til oljeutslippet var uklar, men det har trolig sammenheng med lensing av vann som var forurensa med oljer fra maskinrom osv. Kystverket og IUA Bergen aksjonerte med absorberende lenser. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av olje fra ferja Hasvik ved Hammerfest, Hasvik kommune, Troms og Finnmark Ferja hadde vet et uhell hadde pumpa olje til sjø, ukjent mengde. Oljeflaket var estimert til 60 ganger 60 meter. Sjøfartsdirektoratet ba ferja/reder kontakte lokalt brannvesen for å vurdere muligheten for å begrense skade. Saken er tatt til etterretning.

Offshore

Equinor Energy AS - akutt utslipp av diesel - Heidrunplattformen, Norskehavet Utslippet skyldtes teknisk svikt og utslippsmengden er estimert til 1250 liter. Avvent nærmere opplysninger om operatørens vurderinger angående konsekvensreduserende tiltak. Saken sluttbehandles av avtroppende vaktlag.

Equinor Energy AS - lekkasje av brannskum på Snorre B, Nordsjøen 20 liter brannskum av typen RF 1 rant ut på Snorre B-plattformen. Saken tas til etterretning.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

NOTAM-melding om et "stort, grått flak" litt sør for Egersund, Rogaland "Flaket" antas å ha vært alger, jf. en liknende observasjon 5. mai i år. Lokalt brannvesen er informert, saken avsluttes i Kystverket.

Observasjon av mulig flak av hydrokarboner, Raunefjorden, Øygarden kommune, Vestland Et fartøy informerte Fedje VTS om at de hadde observert et flak, mulig oljeflak, på omkring 300 ganger 100 meter. Ingen andre forbipasserende fartøy i området hadde observert flaket. Saken tas til etterretning.

Landtransport

Ragn-Sell AS' søppelbil - utslipp av hydraulikkolje, Sundmoen 3, Åsnes kommune, Innlandet Anslagsvis 40 liter hydraulikkolje rant ut på en asfaltert plass, brannvesenet samlet opp det meste ved hjelp av absorbenter. Saken er tatt til etterretning.

Akutt utslipp av diesel fra lastebil på E-6 i Moss kommune, Viken Grunnet punktert drivstofftank lakk det ut anslagsvis 150 liter diesel fra lastebilen. Brannvesenet gjennomførte akutte tiltak og har opplyst at Moss kommune vil fjerne forurensa masser. Saken tas til etterretning.

Landbruk

Utslipp av husdyrgjødsel, Krokstadvegen 31, Ringsaker kommune, Innlandet Ved et uhell ble husdyrgjødesel sluppet ut over en asfaltert veg og en gruslagt gangsykkelveg. Innlandet 110 opplyste at brannvesenet har spylt den asfalterte vegen og bonden skulle selv strø på gang-/sykkelvegen. Saken tas til etterretning.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av diesel fra en tank tilhørende en privatperson, Rendalen kommune, Innlandet Anslagsvis 100 liter diesel fra en tank i et pumpehus har trolig lekket ut i grunnen over et tidsrom på noen uker. En konsulent har utarbeida en plan for tiltak, og en entreprenør har fjerna forurensa masser. Vi avventer redegjørelse fra den ansvarlige angående forurensningen og tiltakene for å begrense skader. Vi har bedt om en slik redegjørelse innen 20. juni. Saken sluttføres av avtroppende vaktlag.

Veøy Møre AS - akutt dieselutslipp fra en tank under løfting - Molde kommune, Møre og Romsdal Hendelsen skjedde 1. juni og ble rapportert til Kystverket via BRIS-skjema. 1000 liter diesel rant ut som følge av at en tank veltet i forbindelse med et kranløft. Anslagsvis 800 liter rant ned i overvannsavløp som leder til Årøelva, mens resten ble tatt hånd om før den nådde avløpet. Brannvesenet satte ut lenser i utløpet av elva. Hvor stor del av oljen som hadde passert før lenseutsettinga, og hvor stor del som ble samlet opp i absorberende lenser er ukjent. I og med at det gikk nesten to uker før Kystverket ble kjent med hendelsen, er saken kun tatt til etterretning.

Til toppen