Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 24/25

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 26

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 3 0
Fartøy i drift 5 0
Øvrige skipshendelser 3 260
Offshore 1 10
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 20
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 0
Landtransport 7 2 520
Industri 1 25 000
Landbruk 1 400 000
Andre landbaserte hendelser 3 985
Totalt fordelt på hendelsestyper* 26 428 795
Totalt 26 428 795

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Sammedrag av utvalgte saker

Fartøy i drift

Cruiseskipet Balmoral, fikk "blackout" i Hjeltefjorden litt nord for Gjona. Fedje VTS meldte om cruiseskipet Balmoral, 218 m, som mistet motorkraft og driftet i Hjeltefjorden. To taubåter rekvirert fra Stureterminalen, Ajax og Tenax kom frem når fartøy var ca 650 m fra land. Det var drift av fartøy nordover og mot land, taubåter kom raskt frem. Balmoral fikk motoren igang, men ukjent hva var årsak til blackouten. Slepefartøy fulgte fartøy. Det var kontakt mellom vakthavende nautiker, Fedje VTS, losene ombord og Sjøfartsdirektoratet om at Balmoral skulle bli liggende i Bergen til årsak for maskinproblemet ble funnet. Påfølgende natt seilte fartøyet videre til Olden etter at årsak var kjent. Fartøy hadde 1612 personer ombord.

Fartøyet Tea2 drifter i Hauglandsosen ved Askøy i Bergen, Vestland Fedje VTS meldte om cargo fartøyet Tea II, 99m, som driftet ved Askøy. Losen ombord meldte om maskinstans. Kristian Jebsen ankom og koblet opp sleper. KV Bergen ble mobilisert. Fartøyet ble reparert, fartøy ble fulgt av KV Bergen gjennom Vatlastraumen som sikring at alt fungerte. Sjøfartsdirektoratet er varslet.

Hurtigruteskipet Havila Castor drifter ytterst i Trondheimsfjorden - Orkland i Trøndelag Kystruten Havila Castor driftet ytterst i Trondheimsfjorden. To taubåter kom til, og NOR VTS tilkalte Kystvaktfartøy for eventuelt slep. HRS ledet aksjon. Fartøy fikk en maskin i gang og ble fulgt til Trondheim av Nautilus Balder. Sjøfartsdirektoratet er varslet.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Oljeutslipp av hydraulikkolje i Ranaelva i Rana i Nordland 110 Nordland meldte om utslipp av diesel/olje til Ranaelva. Brannvesenet og politiet har vært på stedet. Lenser er lagt ut. Brannvesenet har lokalisert hvor forurensningen kommer fra, det er fra et "industriområde" der det hadde blitt arbeid på maskiner. På området er deler tilgriset med hydraulikkolje. Brannvesenet har sendt rapport med bilder 23.6.22. Utslippet er i et sårbart område, lakseelv og deltaområde. Ukjent mengde er lekket ut. Det vil bli gjennomført en befaring med politi, kommunen og brannvesen tilstede 24/06. Statsforvalter er varslet, og Kystverket har bedt om ytterligere informasjon. Saken er pågående og følges opp av påtroppende vaktlag.

Landtransport

Utslipp av Natriumhydroksid fra IBC tanker på vogntog ved E6 på Solli i Sarpsborg i Viken Øst 110 meldte om utslipp av 1400 liter av natriumhydroksid fra IBC tanker som falt av et vogntog ved E6 i Sarpsborg. Det var totalt 3 IBC som falt av og 1600 liter ble samlet opp, masser er fjernet. Innsatsleder på stedet håndterte forurensingen.

Industri

Brann i gjenvinningsanlegg (Stena Recycling AS Frogner) på Lillestrøm Nedre Romerike brann- og redning meldte om brann den 4.6.22. Det var brann i elektronisk avfall som litium batterier, containere med syre etc. Det ble brukt 25000 liter slukkevann. Det er usikkert om forurenset slukkevann kun gikk til interne kummer. Pålegg om opplysninger er sendt Stena Reycling 23.6. med svarfrist 29.6. Saken er søkt overført til landgruppa.

Til toppen