Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 25/26

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 23

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 3 0
Fartøy i drift 1 0
Fartøy i brann 2 50
Øvrige skipshendelser 4 1
Offshore 2 0
Observert akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 4 12
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 0
Landtransport 1 300
Industri 1 55
Andre landbaserte hendelser 4 10
Totalt fordelt på hendelsestyper* 23 428
Totalt 23 428

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Sammendrag av utvalgte saker

Grunnstøting

Lastefartøy Imperator IMO9014690 har grunnstøtt ved Haugsneset, Alstadhaug kommune, Nordland Fartøyet gikk på land i forbindelse med at styrmann fikk ett illebefinnende. Det ble konstatert lekkasje inn i forpigg, samt noen ballast tanker forut. Beregninger viste god stabilitet inkludert vann i nevnte områder. Fartøy trukket av grunn av KV-Heimdal, og gikk for egen maskin, assister av taubåt og KV Heimdal til jernverk kai i Mo i Rana. Sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Oljefilm og drivgods observert i Alver kommune, Vestland fylke lokal brannvesen har observert oljefilm med drivgods i sjøen i Alver kommune, rossnesbukta. brannvesen aksjonerer lokalt. ukjent opphav. Sak avsluttes.

Industri

Klor/svovelsyreutslipp verksted Indre Fosen, Trøndelag Indre Fosen verksted: Ved en feiltakelse ble 25 liter klor blandet med 30 liter svovelsyre. Resultat giftig gass med sterk lukt. 38 mennesker kan ha inhalert. Brannvesenet har etablert 300m sikkerhetssone. Et bygg er evakuert. Luftambulanse på plass. Forventer økt temperatur i blandingen. Brannvesenet kan buke vanntåke mot gasskya, men stedet ligger tett mot sjøen. Det er ingen lekkasje fra blandingen. Det er ikke meldt om alvorlige skader. Sak avsluttet.

Andre landbaserte hendelser

Olje pipler opp ifm graving Malvik, Trondheim Flytende olje funnet i grunnen i forbindelse med graving Malvik, Trondheim. Det kan se ut som det stammer fra tanker som er gravet opp. 110 skal møte representant for Malvik kommune og de reiser ut på skadestedet og inspiserer. Statsforvalteren informert. Det vil gjennomføres masseutskiftning i området, og en vil da kunne avdekke omfang. Sak håndteres lokalt. Sak avsluttet.

 

Til toppen