Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 26/27

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 22

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 2 0
Fartøy i drift 3 0
Øvrige skipshendelser 1 150
Offshore 3 1 510
Sjøpattedyr 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 3 11
Landtransport 5 3 965
Industri 2 1
Andre landbaserte hendelser 2 70
Totalt fordelt på hendelsestyper* 22 5 707
Totalt 22 5 707

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Sammendrag av sakene

Grunnstøting

Fartøyet Feed Fiskaa, grunnstøtt - syd på øya Renga, Rødøy, Nordland NOR VTS meldte tirsdag 5. juli om at fartøyet hadde grunnstøtt. Det var ingen lekkasje. Kystvaktskipet KV Farm og Redningsselskapets RS Odd Fellow III kom til stedet. Fartøyet kom seg selv av grunnen ved lavvann natt til onsdag 6. juli. Sjøfartsdirektoratet var varslet om hendelsen. - Sak avsluttes.

Grunnstøtt seilbåt - vest av Hestholmen, Tananger, Sola, Rogaland NOR VTS meldte torsdag 7. juli om at en 9 meter lang Nederlandsk fritidsseilbåt hadde grunnstøtt. Kystradio sør var melder. Det har vært utfordringer med å få tak i eier som er trygt på land. Sola kommune og Redningsselskapet er informert og vil følge opp hendelsen. - Sak avsluttes.

Fartøy i drift

Tankbåten, Haltbakk Navigator driftet - Vest av Lista, Farsund, Agder NOR VTS meldte søndag. 3 juli om at fartøyet ikke hadde ror, men maskin og truster virket. Det ble bestilt slepebåt fra Farsund og situasjonen var vurdert til å være under kontroll. Sjøfartsdirektoratet ble varslet om hendelsen. - Sak avsluttes.

Fartøyet RO-Sailor driftet - Sørøysundet - Hasvik, Troms og Finnmark NOR VTS meldte tirsdag 5. juli om at Brønnbåten "Ro Sailor" mandag 4. juli driftet på grunn av maskinhavari. Fartøyet rekvirerte slepebåt for slep til Tromsø og verksted. Det var fint vært i området og fartøyet hadde noe kontroll på driftingen ved hjelp av sidepropeller. - Sak avsluttes.

Fartøyet Hav Streym driftet utenfor Kristiansand - Nordsjøen NOR VTS meldte tirsdag 5. juli om at fartøyet Hav Streym driftet på grunn av problemer med motor. Skipet driftet fra land og fikk etter hvert reparert motor og gikk videre for egen maskin. - Sak avsluttes.

Øvrige skipshendelser

Utslipp diesel til sjø fra fritidsbåt - Risøya, Risør, Agder 110 Agder meldte torsdag 7. juli om at inntil 150 liter diesel var gått til sjø fra en fritidsbåt. Brannvesenet var tidligere blitt kontaktet for bistand til å tømme diesel fra samme båt. De henviste da til private aktører. Utslippet ble av brannvesenet vurderte til ikke å være aksjonerbart. Brannvesenet har varslet politiet da det var uklart om utslippet var et uhell eller en villet handling. - Sak avsluttes.

Offshore

Utslipp av 1300 liter brannskum - Tampen, Kvitebjørn, Equinor Energy as - Nordsjøen Petroleumstilsynet meldte tirsdag 5. juli om utslippet som startet rundt 10. april og ble oppdaget 5. juni. Miljødirektoratet er varslet om hendelsen. - Sak avsluttes.

Utslipp av produsert vann - Yme, Repsol Norge as - Yme-feltet, Nordsjøen Petroleumstilsynet meldte tirsdag 5. juli om utslipp av produsert vann i forbindelse med rekomplettering og fortrengning av brine (saltvann). Utslippet skjedde i siste halvdel av juni og tilsvarte ca 1500 liter olje. Miljødirektoratet er varslet om hendelsen. - Sak avsluttes.

Sjøvannslekkasje, gassrørlinje - Åsgard A, Equinor Energy AS - Norskehavet Petroleumstilsynet meldte fredag 8. juli om utslipp av hydrokarbon til sjø ifm sjøvannslekkasje på rørlinje. Produksjonen er stengt, og feilsøking er startet. Miljødirektoratet er varslet om hendelsen. - Sak avsluttes.

Sjøpattedyr

Død hval i fjæra - Bekkestrand, Vannøya, Karlsøy kommune, Troms og Finnmark Privatperson meldte mandag 4. juli om at det lå en død hval som stinket i fjæra. Kystverket informerte melder, med kopi til kommunen om at det er kommunen som er ansvarlig for oppfølging av slike saker. Kommunen vurderte at de ikke hadde kapasitet. Kystverket bistod med å forespørre Kystvakta. Kystvakta har slept hvalskrotten ut i havet. - Sak avsluttes.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

BRIS - Oljefilm observert utenfor Nexans område - Halden, Viken Mottok rapport fra Halden brannvesen om observasjon av blueshine over ett større område utenfor bedriften Nexans i Halden, mandag 4. juli. Brannvesenet kontrollerte området, men det ble vurdert til å ikke være aksjonerbart. Bedriften, Nexans var informert. - Sak avsluttes.

Observasjon av oljefilm på sjøen - Hurtigrutekaia, Finnsnes, Senja, Troms og Finnmark NOR VTS meldte onsdag 6. juli om at Kystruten Havila Capella hadde observert et område på 3-400 x 50 meter med klar regnbuefarget oljefilm sør for hurtigrutekaien. NOR VTS hadde varslet lokal 110. - Sak avsluttes.

Observasjon av blueshine - Kirkenes havn, Kirkenes, Sør-Varanger, Troms og Finnmark NOR VTS meldte torsdag 7. juli om at de hadde fått telefon fra 110 Finnmark om observasjon av 10x100 meter blueshine i Kirkenes havn. Brannvesenet hadde vært på stedet og vurderte det som lite og ikke aksjonerbart. - Sak avsluttes.

Landtransport

BRIS - Utslipp av diesel, fra tankbil - Cirkle K - Trondheimsveien, Oslo, Oslo Mottok lørdag 2. juli rapport fra Oslo brann- og redningsetat om utslipp av 20 - 40 liter diesel i forbindelse med overfylling av tankbil, hendelsen skjedde tirsdag 5. april 2022. Utslippet gikk til betongplate. Brannvesenet aksjonerte, og eier tok seg av videre opprydning – Sak avsluttes.

Utslipp av motorolje til vei - Opphus, Stor-Elvdal, Innlandet NOR VTS mottok melding om at 24-25 liter motorolje var rent ut på veien. Brannvesenet var på stedet og hadde kontroll på hendelsen. - Sak avsluttes i påvente av BRIS.

BRIS - Utslipp av 100 liter diesel langs vei - Hadsel, Nordland Mottok tirsdag 5. juli rapport fra Vågan brannvesen om trailer som mandag 4. juli hadde veltet ut av veien. Brannvesenet aksjonerte med absorbenter. - Sak avsluttes.

BRIS - Brann i lastebil, utslipp av 3000 liter harpiks - E6, Oslo, Oslo Mottok tirsdag 5. juli rapport fra Oslo brann og redning om brann i lastebil og harpiks. Hendelsen skjedde 10. mai. Harpiksen fløt utover veien. Masene ble fjernet og asfalten ble byttet. - Sak avsluttes.

BRIS - Utslipp av 400-800 L diesel - Vogntogvelt - Herefossveien, Birkenes, Agder Mottok fredag 8. juli rapport fra Kristiansandsregionen brann og redning om at et vogntog tirsdag 5. juli. hadde veltet ut av vei. Brannvesenet aksjonerte og samlet opp 60 liter, men 4 - 800 liter diesel har gått til dyrket mark. Det bør undersøkes nærmere hva som er planen for eventuell forurensning i dyrket mark. – Sak søkes overført til landgruppa.

Industri

Gassbrann på raffineri - Equinor Mongstad - Alver, Vestland Mongstad raffineri meldte 3. juli om pågående gassbrann. Politi og lokalt brannvesen var på stedet, de jobbet med å få slukket. Det var ikke utslipp utover hydrokarbongass til luft. - Sak avsluttes.

BRIS - Utslipp klorgass ved INEOS - Herreveien, Statthelle, Bamble Mottok fredag 8. juli rapport fra Grenland brann og redning om utslipp av en liten mengde klorgass til luft fra bedrift. Ventilen ble stengt ned. Sak avsluttes.

Andre landbaserte hendelser

BRIS - Utslipp av hydraulikkolje til vei - Gauldal, Melhus, Trøndelag Mottok rapport fra Gauldal Brann og Redning at det onsdag 29. juni 2022 lakk ut ca 60 liter hydraulikk/transmisjonsolje til asfaltert vei, over en strekning på ca 1,2 km. Brannvesenet aksjonerte med bark over hele strekningen og veien ble deretter rengjort. - Sak avsluttes.

Kai med lagrede forurensede jordmasser raste sammen, Fosnagata, Kristiansund, Møre og Romsdal Selskapet AF Decom meldte onsdag 6. juli om at jordmasser forurenset med tungmetaller hadde gått til sjøen. Jordmassene hadde vært lagret på en kai som raste sammen. Området må sikres før arbeid med å fjerne forurensede maser kan utføres. Selskapet utfører en større jobb med fjerning av forurensede masser tomten. Kommunen er involvert. - Sak søkes overført til landgruppa.

Til toppen