SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Søknadsskjema om dispensasjon fra losplikt

  Med hjemmel i forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften), fastsatt av Samferdselsdepartementet 17.12.2014 paragraf 8, kan Kystverket etter søknad fra skipsfører gi dispensasjon fra losplikt for enkelt seilas.

 • Høring: Forslag til ny sjøtrafikkforskrift og endringer i forskrift om sikkerhetsavgift

  Kystverket og representanter fra Samferdselsdepartementet har foretatt en full gjennomgang av gjeldende sjøtrafikkforskrift. Hensikten med revisjonen har vært å gjøre forskriften mer brukervennlig og å sikre forutsigbarhet for sjøtransporten.

 • NTP: Kystverket mot 2050

  KV bilde

  Førerløse fartøy, nye og raskere typer skip, mer godstransport langs kysten, flytende havner, havnetyper med enda større krav til effektivitet, strengere miljøkrav, mer trafikk og større aktivitet i nordområdene: Dette er noen av utviklingstrekkene som Kystverket ser frem mot 2050, og som etaten må forberede seg på å møte.

 • Ny Nasjonal plan skildrar ansvar og roller

  KV bilde

  Nasjonal plan fortel kva ansvar og kva rolle dei ulike beredskapsaktørane har ved ei hending som medfører akutt forureining.

 • Årsrapport 2014: Kystverkets beredskap mot akutt forurensning

  KV bilde

  I årsrapporten kan du lese at det i 2014 ikke har vært uønskede hendelser som har ført til en statlig aksjon ledet av Kystverket. Kystverkets beredskapsorganisasjon har i 2014 overvåket, ført tilsyn og stilt krav om beredskapstiltak ved flere større hendelser på sjø og land.

 • Innfører digitale havnemeldinger 1. juni

  KV bilde

  Fra 1. juni 2015 vil skipsfartens meldinger til norske havner skje digitalt gjennom det nettbaserte meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Det betyr at alle havner som har behov for å motta anløps- og avgangsmeldinger må registrere seg i SafeSeaNet Norway innen den tid.

 • Analyse av verstefallshendelser med oljeutslipp i Norge

  KV bilde

  Det er nå fem år siden oljeutslippet i Mexico- gulfen. Kystverket, andre myndigheter og oljeindustrien har benyttet erfaringene som ble gjort under oljevernaksjonen til å bedre norsk oljevernberedskap.