SafeSeaNet skipsrapportering

Aktuelle saker

 • Travel natt for Kystverkets trafikksentraler

  Uværet "Tor" ga Kystverkets sjøtrafikksentraler en travel natt med å trygge sjøtrafikken langs norskekysten.

 • Fungerende kystdirektør

  Arve Dimmen

  Arve Dimmen vil de kommende tre månedene være fungerende kystdirektør. Kirsti L. Slotsvik skal i den perioden ha permisjon for å ta sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

 • Innfører ny og forenklet meldeforskrift

  Fra 1. januar 2016 blir alle meldepliktene etter havne- og farvannsloven samlet i en forskrift. Den nye meldeforskriften vil forenkle fartøyets oversikt over meldingsplikter til myndigheter og hvilke forpliktelser som gjelder til enhver tid.

 • OV "Bøkfjord" vert hybrid!

  Det tredje nye multifunksjonsfartøyet til Kystverket, OV "Bøkfjord", vert utstyrt med hybridanlegg. OV "Bøkfjord" kjem med det til å bruke mindre drivstoff, forureine mindre og kreve mindre vedlikehald.

 • Forlenget frist for ny ordensforskrift

  Samferdselsdepartement har endret forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner (2. nov. 2012 nr. 1040 ) Fristen for å ta i bruk ny mal for ordensforskrifter er forlenget med ett år til 1. januar 2017.

 • Endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

  1. januar 2016 blir vedlegg 3 til lospliktforskriften oppdatert, noe som gir endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis flere steder i Nordland og Sør-Norge.

 • Avgifter i 2016: Avgiftsfritak gir store besparelser for nærskipsfart

  Samferdselsdepartementet vedtok 21. desember 2015 fritak i losberedskapsavgiften for fartøy opp til 8000 bruttotonn og fritak i sikkerhetsavgiften for fartøy under 70 meter. Fritakene vil spare nærskipsfarten for om lag 100 millioner kroner og styrke nærskipsfartens rammebetingelser.

 • Farled Oslofjorden

  KV bilde

  Hovedfartsåren for båttrafikk inn og ut av Oslo skal utbedres. På enkelte steder i den trafikkerte leia er det ikke dypere enn 11 meter. Nå foreslår Kystverket å sprenge flere små grunner for å gjøre sjøferdselen tryggere.