Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Kystverkets årsrapport for 2015: Eit godt år!

Kystverket tar ansvar for sjøveien.; Foto: Rune Nylund Larsen

Kystverket er ein etat i kontinuerleg utvikling. Forutan å løyse oppgåvene med å skape ein trygg, effektiv og rein sjøveg, har effektivisering og framtidsorientering vore sentrale stikkord for aktiviteten i Kystverkets i fjor.

Siste nytt

Facebook

Twitter