SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Kystverket ynskjer alle ei riktig god jul

  KV bilde

 • Endringer i Kystverket fra nyttår

  Første januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen driftsenhet. Slik blir vi enda tydeligere på Kystverkets ulike ansvar og oppgaver.

 • Lettelser i losplikten

  1. januar 2015 trer den nye lospliktforskriften i kraft. Les om innholdet og endringene her.

 • Bestilling av årsavgifter 2015 og registrering av ESI-Score

  Alle fartøy som ønsker en eller flere årsavgifter, må bestille disse gjennom SafeSeaNet Norway før årsskiftet. Det vil bli utsendt faktura på grunnlag av bestillingen. Avgiftene kan bestilles fra fredag 12. desember 2014.

 • Innfører differensiert farledsbevisordning

  Illustrasjonsfoto. Kystverket.

  1. januar 2015 innfører Kystverket et nytt tre-klasse system for farledsbevis. Den nye farledsbevisordningen er mer fleksibel og oversiktlig for navigatører, og gir større rettigheter til erfarne navigatører.