Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Storøvelsen på Svalbard fører til bedre beredskap

Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly ser at en hendelse på Svalbard byr på spesielle utfordringer  for beredskapen. Ved Øvelse Svalbard ble mulige løsninger avdekket.

Siste nytt

Facebook

Twitter