SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Nasjonal havnestrategi er lagt fram

  I dag, onsdag 21. januar, la statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet fram regjeringens nye havnestrategi.

 • Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

  Kommuner kan søke om statlige tilskudd inntil 50 prosent til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

 • Innspillsmøter om revisjon av havne- og farvannsloven

  Kystverket og Samferdselsdepartementet inviterer til regionale innspillsmøter i forbindelse med revisjon av havne- og farvannsloven.

 • Endringer i Kystverket fra nyttår

  Første januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen driftsenhet. Slik blir vi enda tydeligere på Kystverkets ulike ansvar og oppgaver.

 • Lettelser i losplikten

  1. januar 2015 trer den nye lospliktforskriften i kraft. Les om innholdet og endringene her.

 • Innfører differensiert farledsbevisordning

  Illustrasjonsfoto. Kystverket.

  1. januar 2015 innfører Kystverket et nytt tre-klasse system for farledsbevis. Den nye farledsbevisordningen er mer fleksibel og oversiktlig for navigatører, og gir større rettigheter til erfarne navigatører.