Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Avgifter i 2018

Pilots are on strike in the Oslofjord.

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene på et reelt sett lavere nivå i 2018 enn 2017. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 8,5 % i gjennomsnitt og losavgiftene økes med 1,9 % i gjennomsnitt.  

Siste nytt

Facebook

Twitter