Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Ytterligere 1,8 millioner tonn gods skal overføres fra vei til sjø

Color Line AS, Hav Lines AS og Viasea AS har fått innvilget støtte fra tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø.

Siste nytt

Facebook

Twitter