Farledsbevis

Fartøy over en viss størrelse er lospliktige når de seiler innenfor Norges grunnlinje (fastlandet og Svalbard). En navigatør med gyldig farledsbevis kan ofte ivareta denne losplikten uten å bruke los. Farledsbevisordningen innebærer en myndighetskontroll av en navigatørs erfaring, kompetanse og ferdigheter på et konkret fartøy i et konkret farvann. På denne siden finner du informasjon ordningen. Ta kontakt med farledsbevisenheten om du ikke finner det du leter etter.

Nyhetsliste

Automatiserer kontroll av seilaser med farledsbevis

Kystverket tok i november i bruk et digitalt verktøy som forbedrer og automatiserer avdekking av brudd på losplikten. God kontroll av losplikten, inkludert farledsbevisordningen, bidrar til å ivareta høy sikkerhet langs kysten.

Skipsrapportering

Siste nytt