Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Kystverket i sentral rolle i internasjonalt samarbeid om arktiske trafikkdata

På oppdrag fra Arktisk råd er Kystverket i gang med å opprette en database med historisk informasjon om skipstrafikken i Arktis. ASTD-basen blir et viktig verktøy for alle som driver med forvaltning og beredskap i arktiske områder.

Siste nytt

Facebook

Twitter