Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Stenger losbordingsfelt på grunn av ekstremværet

På grunn av det varslede ekstremværet på Sør- og Østlandet stenger Kystverket alle ordinære bordingsfelt i Skagerrak og Oslofjorden. Alternative bordingsfelt kan brukes, men dette skal gjøres i samråd med losoldermann. 

Siste nytt

Facebook

Twitter