Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Forbereder seg på hektisk cruisesesong

Cruisesesongen er allerede i gang og det tegner til å bli nok et rekordår for anløp i norske havner. Kystverkets lostjeneste er vel forberedt på jobben som venter.

Siste nytt

Facebook

Twitter