SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Kystverket lanserer kartkatalog

  Kystverket lanserer nå sin kartkatalog, fritt tilgjengelig for alle. Med kartkatalogen blir det mye enklere for brukeren å orientere seg om hva Kystverket tilbyr av geodata og tilhørende karttjenester.

 • Tranøy fyr i 150 år

  KV bilde

  Tranøy fyr har denne høsten lyst lei inn Vestfjorden i 150 år. 28. – 29. august skal et høyreist stykke samferdselshistorie feires to dager til ende med offisielle gjester, skulpturavduking, konsert og fagseminar.

 • Ukerapporter fra Kystverkets beredskapsvaktlag

  Etter hver vaktuke lages det en rapport fra Kystverkets beredskapsvaktlag. Her beskrives varsling og oppfølging av mindre og større tilfeller av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Rapportene gjøres tilgjengelig fortløpende.

 • Høring av forskrifter under losloven

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt og bruk av farledbevis (ny lospliktforskrift), samt forslag til flere endringsforskrifter. Høringen er en oppfølging av NOU 2013:8 og Prop. 65 L. Frist for høringsinnspill er 5. oktober 2014.