Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Automatiserer kontroll av seilaser med farledsbevis

Kystverket tok i november i bruk et digitalt verktøy som forbedrer og automatiserer avdekking av brudd på losplikten. God kontroll av losplikten, inkludert farledsbevisordningen, bidrar til å ivareta høy sikkerhet langs kysten.

Siste nytt

Facebook

Twitter