Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Nå merkes sjøveien til Oslo på nytt

Kystverket har nå begynt på sitt hittil største merkeprosjekt. Samtlige navigasjonsinstallasjoner fra Drøbak til Oslo sentrum skal endres, i tillegg til at noen nye skal etableres. Det blir derfor viktigere enn noen gang å til enhver tid ha oppdaterte kart når man ferdes her.

Siste nytt

Facebook

Twitter