Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029 ut på høring

Kystverket har utarbeidet et forslag til handlingsprogram, som er en konkretisering av Kystverkets planer for 2018 - 2029. Handlingsprogrammet er sendt ut på høring. Høringsfrist er 1. januar 2018.

Siste nytt

Facebook

Twitter