SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • "Krasnoselsk": Oljetømmingen er avsluttet

  KV bilde

  Fredag 12. desember avsluttet Kystverket og Subsea Partner oljetømmingen av tråleren "Krasnoselsk" som ligger på bunn utenfor Hundeidvik i Sykkylven. Til sammen ble 60 000 liter oljeemulsjon pumpet ut av tankene.

 • Innfører differensiert farledsbevisordning

  Illustrasjonsfoto. Kystverket.

  1. januar 2015 innfører Kystverket et nytt tre-klasse system for farledsbevis. Den nye farledsbevisordningen er mer fleksibel og oversiktlig for navigatører, og gir større rettigheter til erfarne navigatører.

 • Stad skipstunnel

  Illustrasjonen viser hvordan den ferdige tunellen vil kunne bli. (Illustrasjon: Appex/Kystverket)

  Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høyde, ha en bredde på 26,5 meter og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas langs det værutsatte Stadhavet. Det er satt av 1 milliard kroner til prosjektet i andre halvdel av planperioden for NTP 2014 – 2023, og det er mulig oppstart etter 2018.

 • Høring om Kystverkets forslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2015

  KV bilde

  I forslag til avgiftssatser for 2015 foreslår Kystverket en økning i losavgiften på 3,1 prosent, som tilsvarer lønns- og prisveksten. I tillegg foreslås innføring av rabatt i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI.

 • Høring: Farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

  Kystverket har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.