SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Ny skipsovervåkningssatellitt skutt opp

  (Foto: Norsk Romsenter/FFI/NASA)

  Etter fire år med suksess for den norske AISSat-1, ble tvillingen skutt opp tirsdag 8. juli. Norsk skipsovervåking er med det blitt enda bedre.

 • Hever sikringsnivået i norske havner

  Som en følge av generell heving av sikringsnivået i Norge, har Kystverket besluttet å heve sikringsnivået i norske havner.

 • – Ta hensyn til sjøs!

  Kystdirektør Kirsti Slotsvik ber deg tenke over hva som er umistelig for deg, og å ta hensyn til det når du er på sjøen. (Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim

  – Kjører du i 60 kilometer i timen med familien din i bilen – uten at dere bruker sikkerhetsbelte?, spør kystdirektør Kirsti Slotsvik. Hun mener folk må bruke samme fornuften når de ferdes på sjøen som når de kjører på vegene.

 • Høring av forskrifter under losloven

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt og bruk av farledbevis (ny lospliktforskrift), samt forslag til flere endringsforskrifter. Høringen er en oppfølging av NOU 2013:8 og Prop. 65 L. Frist for høringsinnspill er 5. oktober 2014.

 • Kystverket anbefaler fortsatt tildekking av vrakdelene fra U-864

  Kvikksølvbeholder fra U-864

  Kystverket anbefaler fortsatt tildekking av vrakdelene av U-864 som det klart beste alternativet, både når det gjelder miljøkrav på kort og lang sikt og som det minst risikofylte tiltaket totalt sett. Dette går frem av den faglige anbefalingen Kystverket i dag har oversendt til samferdselsministeren.