Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Stad skipstunnel tar form

Bro med tilgang for publikum

Et forslag for hvordan inngangsportalene til Stad skipstunnel vil kunne bygges er nå ferdigstilt. Portalforslaget inngår som en del av Kystverkets forprosjekt for Stad skipstunnel, som skal overleveres Samferdselsdepartementet i mai 2017.

Siste nytt

Facebook

Twitter