Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Avverget forurensning i 2016

Den ferske statistikken for 2016 viser at det totalt ble registrert 1335 varsler om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning til Kystverket.

Siste nytt

Facebook

Twitter