SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Nasjonalt beredskapsseminar

  (Illustrasjonsfoto)

  Kystverkets arrangerer sitt årlige nasjonale seminar om beredskap mot akutt forurensning på Thon Hotel Vettre i Asker 28. og 29. oktober 2014.

 • Utvalg for styrking av oljevernet

  KV bilde

  Regjeringen har nedsatt et ikke-offentlig utvalg som skal vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kan styrkes. Kystverket har ved beredskapsdirektør Johan Marius Ly, fått i oppdrag å lede dette arbeid.

 • Fremtidens oljevernteknologi

  Kystverket samarbeider med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og inviterer norske og internasjonale selskap til å fremme forslag til utvikling av ny og forbedret oljevernteknologi.

 • Drøftet ulykkesrisiko for Stad skipstunnel

  KV bilde

  Kystverket arrangerte tirsdag et fagseminar på Gardermoen for å vurdere risikobildet for Stad skipstunnel. Ulike eksperter innenfor tunnelsikkerhet, risikoanalyser og brannsikkerhet drøftet ulike scenario og beredskapstiltak.

 • Vurderer et driftskonsept for Stad skipstunnel

  KV bilde

  Kystverket leder prosjektet som utforsker muligheten for effektiv og sikker drift av verdens første fullskala skipstunnel i Sogn og Fjordane. Et konkret driftskonsept er nå under utredning og skal oversendes Samferdselsdepartementet innen 31. desember 2014.

 • Kystverket lanserer kartkatalog

  Kystverket lanserer nå sin kartkatalog, fritt tilgjengelig for alle. Med kartkatalogen blir det mye enklere for brukeren å orientere seg om hva Kystverket tilbyr av geodata og tilhørende karttjenester.

 • Høring av forskrifter under losloven

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt og bruk av farledbevis (ny lospliktforskrift), samt forslag til flere endringsforskrifter. Høringen er en oppfølging av NOU 2013:8 og Prop. 65 L. Frist for høringsinnspill er 5. oktober 2014.