SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Utdjupar innseglinga til Svelgen

  KV bilde

  Kystverket skal i haust fjerne over 20 000 kubikkmeter masse frå sjøbotn utanfor Svelgen i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane for å gjere innseglinga djupare, breiare og tryggare for skipsfarten. Arbeidet startar opp i slutten av august og skal gjerast ferdig innan 1. desember.

 • Ny skipsovervåkningssatellitt skutt opp

  (Foto: Norsk Romsenter/FFI/NASA)

  Etter fire år med suksess for den norske AISSat-1, ble tvillingen skutt opp tirsdag 8. juli. Norsk skipsovervåking er med det blitt enda bedre.

 • Høring av forskrifter under losloven

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt og bruk av farledbevis (ny lospliktforskrift), samt forslag til flere endringsforskrifter. Høringen er en oppfølging av NOU 2013:8 og Prop. 65 L. Frist for høringsinnspill er 5. oktober 2014.

 • Ukerapporter fra Kystverkets beredskapsvaktlag

  Etter hver vaktuke lages det en rapport fra Kystverkets beredskapsvaktlag. Her beskrives varsling og oppfølging av mindre og større tilfeller av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Rapportene gjøres tilgjengelig fortløpende.