Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Brukerundersøkelse navigasjonsinnretninger

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Trenger vi å forbedre merkingen langs kysten? Kystverket ber sjøfarende om å svare på en undersøkelse om merkingen av kysten. Du kan være med på å forbedre din hverdag!

Siste nytt

Facebook

Twitter