Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Norsk fyrvirksomhet hedret med bauta for teknologibragd

Bauta reist på Lindesnes

26. mai ble betydningen av norsk fyrvirksomhet markert gjennom en bauta over norsk teknologibragd reist på Lindesnes fyr.

Siste nytt

Facebook

Twitter