Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Ny tilskuddsordning skal gi mer godstransport til sjøs

Redere som ønsker å etablere nye sjøbaserte godsruter kan nå søke om tilskudd fra Kystverket. 

Siste nytt

Facebook

Twitter