Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Planlegger simulatorseilas gjennom Stad skipstunnel

Har laget skipsmodell av hurtigruten

Erfarne skipsførere og loser skal i juni gjennomføre virtuell seilas gjennom Stad skipstunnel. Skipsmodell og terrengmodell ble nylig testet ut ved simulatorsenteret Force Technology i København.

Siste nytt

Facebook

Twitter