SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Stor oljevernøvelse i Ytre Oslofjord

  Illustrasjonsbilde. "Full City"

  Kystverket gjennomfører denne uka årets største oljevernøvelse. Øvelsen involverer om lag 200 personer, 20 fartøy og 2 overvåkningsfly fra Norge, Sverige og Danmark.

 • Utvalg for styrking av oljevernet

  KV bilde

  Regjeringen har nedsatt et ikke-offentlig utvalg som skal vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kan styrkes. Kystverket har ved beredskapsdirektør Johan Marius Ly, fått i oppdrag å lede dette arbeid.

 • Vurderer et driftskonsept for Stad skipstunnel

  KV bilde

  Kystverket leder prosjektet som utforsker muligheten for effektiv og sikker drift av verdens første fullskala skipstunnel i Sogn og Fjordane. Et konkret driftskonsept er nå under utredning og skal oversendes Samferdselsdepartementet innen 31. desember 2014.

 • Utreder nytt losbordingsfelt i Oslofjorden

  Kystverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å oppdatere eksisterende utredinger av nytt losbordingsfelt i området ved Bastøy.

 • Kystverket lanserer kartkatalog

  Kystverket lanserer nå sin kartkatalog, fritt tilgjengelig for alle. Med kartkatalogen blir det mye enklere for brukeren å orientere seg om hva Kystverket tilbyr av geodata og tilhørende karttjenester.

 • Høring av forskrifter under losloven

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt og bruk av farledbevis (ny lospliktforskrift), samt forslag til flere endringsforskrifter. Høringen er en oppfølging av NOU 2013:8 og Prop. 65 L. Frist for høringsinnspill er 5. oktober 2014.