SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Ny losdirektør

  KV bilde

  Erik Freberg Blom er ansatt som losdirektør for Kystverkets lostjeneste.

 • NTP: Kystverket mot 2050

  KV bilde

  Førerløse fartøy, nye og raskere typer skip, mer godstransport langs kysten, flytende havner, havnetyper med enda større krav til effektivitet, strengere miljøkrav, mer trafikk og større aktivitet i nordområdene: Dette er noen av utviklingstrekkene som Kystverket ser frem mot 2050, og som etaten må forberede seg på å møte.

 • Analyse av verstefallshendelser med oljeutslipp i Norge

  KV bilde

  Det er nå fem år siden oljeutslippet i Mexico- gulfen. Kystverket, andre myndigheter og oljeindustrien har benyttet erfaringene som ble gjort under oljevernaksjonen til å bedre norsk oljevernberedskap.

 • Innfører digitale havnemeldinger 1. juni

  KV bilde

  Fra 1. juni 2015 vil skipsfartens meldinger til norske havner skje digitalt gjennom det nettbaserte meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Det betyr at alle havner som har behov for å motta anløps- og avgangsmeldinger må registrere seg i SafeSeaNet Norway innen den tid.

 • Stad skipstunnel

  Illustrasjonen viser hvordan den ferdige tunellen vil kunne bli. (Illustrasjon: Appex/Kystverket)

  Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høyde, ha en bredde på 26,5 meter og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas langs det værutsatte Stadhavet. Det er satt av 1 milliard kroner til prosjektet i andre halvdel av planperioden for NTP 2014 – 2023, og det er mulig oppstart etter 2018.