Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Nye AIS-satellitter skutt opp i dag

Fredag 14. juli ble Kystverkets satellitter NorSat-1 og NorSat-2 skutt opp med en russisk rakett fra Bajkonur i Kasakhstan. Begge satellittene skal inngå i Kystverkets havovervåkning og forebygge ulykker til havs. Status klokken 1530 var at begge satellittene sender AIS-data. Brukerne har allerede mottatt data fra satellittene.

Siste nytt

Facebook

Twitter