Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Åpner AIS for publikum

Illustrasjonsbilde AIS

Nå kan publikum følge skipstrafikken live via Kystinfo, som nylig ble koblet opp mot Kystverkets AIS nettverk, AIS Norge. Nettverket viser skipsbevegelser i sanntid og har tidligere kun vært tilgjengelig for offentlige myndigheter og havner.

Siste nytt

Facebook

Twitter