SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

  Kommuner kan søke om statlige tilskudd inntil 50 prosent til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

 • Viser skipsaktivitet og utslipp i norske havområder

  Kystverketes karttjeneste Havbase tilgjengeliggjør historiske data over skipsaktivitet i norske havområder. Den gir nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.

 • Innspillsmøter om revisjon av havne- og farvannsloven

  Kystverket og Samferdselsdepartementet inviterer til regionale innspillsmøter i forbindelse med revisjon av havne- og farvannsloven.

 • Endringer i Kystverket fra nyttår

  Første januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen driftsenhet. Slik blir vi enda tydeligere på Kystverkets ulike ansvar og oppgaver.