Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Ivaretar et høyt sjøsikkerhetsnivå

I 2015 utførte sjøtrafikksentralene over 7400 inngrep mot fartøy for å avverge uønskede trafikksituasjoner og hendelser.

Siste nytt

Facebook

Twitter