Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Foreslår 42 millioner kroner ekstra til Kystverket

Regjeringa foreslår å auke Kystverket sine løyvingar med 42 millionar kroner i 2016. Dei foreslåtte midlane skal mellom anna brukast til nye arbeidsbåtar, trygging av farleier og mudringsarbeid i Ørakanalen ved Borg havn.

Siste nytt

Facebook

Twitter