Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Jakter nytt oljesubstitutt til bruk i øvelser

I dag brukes blant annet bark og popcorn for å simulere olje på sjø i oljevernøvelser. For å gjøre øvelsene enda mer realistiske, er Kystverket på jakt etter et miljøvennlig stoff som ligner mer på olje.

Siste nytt

Facebook

Twitter