Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Nytt regelverk for bestilling av los

Et nytt bestillingsreglement for losbestillinger trådte i kraft 3. april 2018. Bestillingsreglementet er blitt formalisert og samlet i ett regelverk, Forskrift om losplikt (lospliktforskriften). 

Siste nytt

Facebook

Twitter