Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Styrker trafikkovervåking på Svalbard med nye AIS-basestasjoner

Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon i et område uten infrastruktur.

Siste nytt

Facebook

Twitter