SafeSeaNet skipsrapportering

Aktuelle saker

 • #umistelig

  Bruk Facebook til å minne båtfolk om at de er umistelige. Bruk redningsvest og tilpass farten!

  Med Facebook-kampanjen #umistelig ønsker Kystverket å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige, og derfor bør være forsiktigere på sjøen. Bruk redningsvest og tilpass farten!

 • U-864: Mattilsynet opphever advarsel om sjømat

  KV bilde

  Siden 2004 har det årlig vært gjennomført undersøkelser av sjømaten fra området rundt ubåtvraket utenfor Fedje. Sammenstillingen av disse undersøkelsene viser at kvikksølvnivået i sjømaten er det samme som man finner langs resten av kysten.

 • Lanserte fullverdig nasjonal meldingsportal

  KV bilde

  Kystverket lanserte 1. juni en fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsfarten – i tråd med EUs rapporteringsdirektiv for skip. Den nye og forbedrede versjonen inkluderer digitale skipsmeldinger til havner.

 • Utdjupar Færøyfluene ved Askøy

  Kystverket har starta opp med utsprenging og oppgraving av masse i hovudleia ved Færøyfluene i Askøy kommune. Arbeidet skal sluttførast innan 1. september.