SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • 21 innspill til Utvalg for styrking av oljevernet

  KV bilde

  Utvalget for styrking av oljevernet gjennomfører den 16. oktober den første av tre konferanser der de ulike aktørene får anledning til å legge frem sine innspill. De andre konferansene holdes 28. oktober og 3. november. Til sammen fikk utvalget 21 innspill fra ulike aktører som ønsker å bidra til styrking av oljevernet.

 • Nasjonalt beredskapsseminar

  (Illustrasjonsfoto)

  Kystverkets arrangerer sitt årlige nasjonale seminar om beredskap mot akutt forurensning på Thon Hotel Vettre i Asker 28. og 29. oktober 2014.

 • Etablerer ny havnemodul i SafeSeaNet Norway

  KV bilde

  Fra 16. oktober 2014 kan havner åpne for mottak av elektroniske skipsmeldinger i meldingsportalen SafeSeaNet Norway. Etableringen av ny havnemodul tar Kystverket et steg nærmere målet om en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten juni neste år.

 • Statsbudsjettet: Storsatsing på kystforvaltning

  - Kystområdet blir utan tvil ei viktig satsing i regjeringa sin samferdselspolitikk. Med ein auke i løyvingane på rundt 15 prosent kan fleire viktige prosjekt no starte opp, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa foreslår å løyve til saman 2,75 milliardar kroner til kystforvaltningsområdet. Dette svarer til 3 milliardar kroner før uttrekk av meirverdiavgift*, noko som er 14,4 prosent meir enn det den førre regjeringa foreslo for 2014.

 • Statsbudsjettet: Styrker transportplanleggingen

  For å øke planleggingskapasiteten i Kystverket foreslås en økning på 20 millioner kroner til transportplanlegging, noe som blant annet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for Stad skipstunnel.

 • Statsbudsjettet: Miljøtiltak ved U-864

  Regjeringa vil starte arbeidet med ei miljømessig trygg og forsvarleg løysning for ubåtvraket U-864 utanfor Fedje i Hordaland, og føreslår å løyve 150 millionar kroner til oppstart av arbeidet.

 • Statsbudsjettet: Fylkesvis oversikt

  Samferdselsdepartementet har laget en fylkesvis oversikt over forslag og tiltak i samferdselssektoren.

 • Høring: Farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

  Kystverket har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.

 • Informasjonsmøter om SafeSeaNet Norway

  Kystverket arrangerer høsten 2014 informasjonsmøter om SafeSeaNet Norway i en rekke byer. Agenter, rederier og andre brukere av meldingssystemet inviteres til å delta.