SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Gjenoppretter normalt sikringsnivå i norske havner

 • Ny skipsovervåkningssatellitt skutt opp

  (Foto: Norsk Romsenter/FFI/NASA)

  Etter fire år med suksess for den norske AISSat-1, ble tvillingen skutt opp tirsdag 8. juli. Norsk skipsovervåking er med det blitt enda bedre.

 • Nytt losnaust etablert på Fedje

  KV bilde

  Lostjenesten i Bergensområdet har fått et nytt og moderne losnaust på Fedje. Losnaustet vil stasjonere 11 losbåtførere og losbåten ”Los 116” som betjener innseilingene til Sture og Mongstad og innseilingen til Bergen, og tilby overnattingsmuligheter for loser i transitt.

 • Flere havner får senket sikringsnivå

  Kystverket besluttet i går å senke det maritime sikringsnivået fra nivå 2 til nivå 1 (normalsituasjon) på noen grupper av havneanlegg som er vurdert som mindre risikoutsatte. Kystverket fortsetter nedtrappingen i dag, og har nå senket sikringsnivået på ytterligere grupper av havneanlegg.

 • – Ta hensyn til sjøs!

  Kystdirektør Kirsti Slotsvik ber deg tenke over hva som er umistelig for deg, og å ta hensyn til det når du er på sjøen. (Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim

  – Kjører du i 60 kilometer i timen med familien din i bilen – uten at dere bruker sikkerhetsbelte?, spør kystdirektør Kirsti Slotsvik. Hun mener folk må bruke samme fornuften når de ferdes på sjøen som når de kjører på vegene.

 • Høring av forskrifter under losloven

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt og bruk av farledbevis (ny lospliktforskrift), samt forslag til flere endringsforskrifter. Høringen er en oppfølging av NOU 2013:8 og Prop. 65 L. Frist for høringsinnspill er 5. oktober 2014.

 • Kystverket anbefaler fortsatt tildekking av vrakdelene fra U-864

  Kvikksølvbeholder fra U-864

  Kystverket anbefaler fortsatt tildekking av vrakdelene av U-864 som det klart beste alternativet, både når det gjelder miljøkrav på kort og lang sikt og som det minst risikofylte tiltaket totalt sett. Dette går frem av den faglige anbefalingen Kystverket i dag har oversendt til samferdselsministeren.