SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • NTP: Kystverket mot 2050

  KV bilde

  Førerløse fartøy, nye og raskere typer skip, mer godstransport langs kysten, flytende havner, havnetyper med enda større krav til effektivitet, strengere miljøkrav, mer trafikk og større aktivitet i nordområdene: Dette er noen av utviklingstrekkene som Kystverket ser frem mot 2050, og som etaten må forberede seg på å møte.

 • Tester ny nedlastingsstasjon for AIS-satellitt i Vardø

  KV bilde

  Kystverkets nye nedlastingsstasjon for mottak og nedlasting av AIS-data fra satellittene AISSat-1 og AISSat-2 er på plass i Vardø. Stasjonen skal testes ut i ukene fremover.

 • Innovasjonskonferansen e-nav.no 2015

  KV bilde

  Velkommen til innovasjonskonferansen e-nav.no2015 i Oslo 5. og 6. mai. For andre året på rad samles bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer i en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart.

 • Kystens Dag - Tilskudd

  Det tidligere Fiskeri- og kystdepartementets tilskuddsordning som rettet seg mot kystkulturprosjekt, er avviklet, og midlene ble i 2015 overført til Kystverket. I 2015 vil midlene gå til styrking av Kystverkmusea og vern av Kystverkets tidligere fartøy MS Gamle Oksøy samt til Kystens Dag, Norsk fyrhistorisk forening og satsninger innen direktoratssamarbeidet for kystkultur (Kystverket, Riksantikvaren, Norsk kulturråd og Fiskeridirektoratet). En ny handlingsplan for direktoratssamarbeidet skal vedtas sommeren 2015.

 • Stad skipstunnel

  Illustrasjonen viser hvordan den ferdige tunellen vil kunne bli. (Illustrasjon: Appex/Kystverket)

  Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høyde, ha en bredde på 26,5 meter og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas langs det værutsatte Stadhavet. Det er satt av 1 milliard kroner til prosjektet i andre halvdel av planperioden for NTP 2014 – 2023, og det er mulig oppstart etter 2018.