SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Skal fjerne vrakgods i Hardanger

  Kystverkfartøyet MS ”Vestfjord” er på vei til Odda for å fjerne vrakgods i Hardangerfjorden etter flommen som har herjet på Vestlandet. Det 31 meter lange fartøyet og mannskapet på seks personer ankommer Hardanger fredag morgen.

 • Har fjernet større vrakdeler i Sørfjorden

  KV bilde

  Mannskapet om bord i MS ”Vestfjord” har siden fredag morgen fjernet drivgods fra Sørfjorden utenfor Odda. Fartøyet har observert store mengder vrakdeler utover hele fjorden fra bygninger og innbo.

 • Fortsatt satsning på oljevernberedskap

  Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet sto for åpningen av Kystverkets årlige seminar for aktører innen beredskap mot akutt forurensning. De om lag 200 deltagerne fikk høre at regjeringen ønsker fortsatt satsning på norsk oljevernberedskap.

 • Vellykket Kyst- og havnekonferanse

  Det ble noe vindfullt for årets deltakere, men det forhindret ikke arrangørene fra å gjennomføre årets konferanse. ”Maritim infrastruktur i nord” var tema under årets Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg som ble avholdt 22.–23.okober.

 • Utvalg for styrking av oljevernet

  KV bilde

  Utvalget for styrking av oljevernet gjennomfører den 28. oktober den andre konferansen der de ulike aktørene får anledning til å legge frem sine innspill til styrking av oljevernet. Til sammen har utvalget fått 21 innspill.

 • Etablerer ny havnemodul i SafeSeaNet Norway

  KV bilde

  Fra 16. oktober 2014 kan havner åpne for mottak av elektroniske skipsmeldinger i meldingsportalen SafeSeaNet Norway. Etableringen av ny havnemodul tar Kystverket et steg nærmere målet om en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten juni neste år.

 • Kystverket anbefaler statlig dispergeringsberedskap

  I en ny rapport anbefaler Kystverket at det bygges opp en egen beredskap for bruk av dispergeringsmidler under oljevernaksjoner. Under oljevernaksjonen i Mexicogulfen i 2010 ble dispergering i stor grad brukt som metode for å løse opp oljeflakene.

 • Høring: Farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

  Kystverket har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.