Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Nå kommer nytt regelverk for bestilling av los

Et nytt bestillingsreglement for losbestillinger trer i kraft 3. april 2018. Bestillingsreglementet blir formalisert og samlet i ett regelverk, Forskrift om losplikt (lospliktforskriften). 

Siste nytt

Facebook

Twitter