Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

H.K.H. Kronprins Haakon til Kystverkets øvelse

H.K.H. Kronprins Haakon blir med Kystverket både ut på sjøen og inn på stranda for å se en oljvernaksjon på nært hold 26. september.

Siste nytt

Facebook

Twitter