Go directly to content
Sort by

Search result

Andreassen, Terje

Email:

Mobile phone: +4740069464

Position: Prosjektleder

Employee

Lilleheim, Pål Are

Email:

Mobile phone: +4792687085

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: Prosjekt Stad skipstunnel

Employee

Bjørshol, Einar

Email:

Mobile phone: +4798631781

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet

Employee

Teigene, Henning Osnes

Email:

Mobile phone: +4797983592

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester

Employee

Assev-Lindin, Jeanette Hauge

Email:

Mobile phone: +4792489905

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester

Employee

Frøland, Solveig Johanne Moe

Email:

Mobile phone: +4792208089

Position: Stabsdirektør

Area: kystdirektøren

Unit: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt

Employee

Sveinungsen, Ståle

Email:

Mobile phone: +4795766884

Position: Sjøtrafikksentralsjef

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø

Employee

Miljeteig, Tor Inge

Email:

Mobile phone: +4794803446

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning

Employee

Edvinsen, Kjetil

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Lofthus, Ådne Sinding Hassum

Email:

Mobile phone: +4795190555

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Oslofjorden losoldermannskap

Employee

Olsen, Aksel Pareli

Email:

Mobile phone: +4791162217

Position: kadett

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Vicknakumar, Abilasch

Email:

Mobile phone: +4796848484

Position: Overingeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: utbyggingsavdelingen

Employee

Stave, Aleksandra Leikanger

Email:

Mobile phone: +4741632349

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for innkjøp og eiendomsforvaltning

Employee

Drønen, Alette Sørbotten

Email:

Mobile phone: +4795044812

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Losformidlingsavdelingen

Employee

Ottøy, Anne Britt Riise

Email:

Mobile phone: +4790582628

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for hav- og kystforvaltning

Employee

Nilsen, Anne Grethe

Email:

Mobile phone: +4748890838

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt

Employee

Gundersen, Anne Mari Elisabethdatter Kvendbø

Email:

Mobile phone: +4790787380

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Aasjord, Anniken Nylund

Email:

Mobile phone: +4748236944

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for hav- og kystforvaltning

Employee

Aksnes, Are

Email:

Mobile phone: +4795190549

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Wiken, Arent

Email:

Mobile phone: +4791566752

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning

Employee

Arntzen, Arild

Email:

Mobile phone: +4791373199

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Brevik sjøtrafikksentral

Employee

Blåsternes, Arild

Email:

Mobile phone: +4748023895

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Kvitsøy sjøtrafikksentral

Employee

Christoffersen, Arne Conrad

Email:

Mobile phone: +4791644275

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Horten sjøtrafikksentral

Employee

Halvorsen, Arne

Email:

Mobile phone: +4791696890

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Rogaland losoldermannskap

Employee

Remøy, Arnfinn Olav

Email:

Mobile phone: +4791528714

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Kallevåg, Arnold

Email:

Mobile phone: +4799535701

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Kvitsøy sjøtrafikksentral

Employee

Ofstad, Arnt Edmund

Email:

Mobile phone: +4797759313

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Olsen, Arnt Roald

Email:

Mobile phone: +4791736479

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Bøe, Arve Bjørnulf

Email:

Mobile phone: +4791382696

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Dimmen, Arve

Email:

Mobile phone: +4795190595

Position: Avdelingsdirektør

Area: kystdirektøren

Unit: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Employee

Garshol, Arve

Email:

Mobile phone: +4795759503

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: HR-staben

Employee

Refsnes, Arve

Email:

Position: Ingeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Grøttan, Asbjørn

Email:

Mobile phone: +4795121639

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Vågen, Asbjørn

Email:

Mobile phone: +4747624356

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: losformidlingsavdelingen

Employee

Einang, Asgeir

Email:

Mobile phone: +4791313609

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Njåstad, Asle Torgeir

Email:

Mobile phone: +4797509631

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Kvitsøy sjøtrafikksentral

Employee

Lie, Astri

Email:

Mobile phone: +4740858396

Position: Seniorkonsulent

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for innkjøp og eiendomsforvaltning

Employee

Ileby, Atle

Email:

Mobile phone: +4791753642

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Lexerød, Atle

Email:

Mobile phone: +4795190551

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Oslofjorden losoldermannskap

Employee

Rotnes, Audhild Ninni

Email:

Mobile phone: +4795028502

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for administrasjon, lønn og regnskap

Employee

Olsen, Audun

Email:

Mobile phone: +4740038884

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Rogaland losoldermannskap

Employee

Lunde, Bård-Magne

Email:

Mobile phone: +4740038193

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Hundnes, Beate

Email:

Mobile phone: +4793677608

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: staben for økonomi og virksomhetsstyring

Employee

Nashoug, Benedikte Farstad

Email:

Mobile phone: +4790576698

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: utbyggingsavdelingen

Employee

Bye, Benjamin Trulssen

Email:

Mobile phone: +4795216883

Position: Rådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet

Employee

Rognaldsen, Bent Arne

Email:

Mobile phone: +4792463946

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Bentsen, Bent Elias

Email:

Mobile phone: +4748895445

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Rogaland losoldermannskap

Employee

Alexandersen, Bente Gunn

Email:

Mobile phone: +4792428541

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Horten sjøtrafikksentral

Employee

Bjørkedal, Bente Anita Rem

Email:

Mobile phone: +4790944029

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: staben for økonomi og virksomhetsstyring

Employee

Eilertsen, Bente Grøttem

Email:

Mobile phone: +4795888656

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: losformidlingsavdelingen

Employee

Søndersrød, Bente

Email:

Mobile phone: +4797022470

Position: Seniorkonsulent

Area: virksomhetsområdet for miljøberedskap

Unit: operasjon- og samordningsavdelingen

Employee

Huse, Birgit

Email:

Mobile phone: +4795006251

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Hals, Bjarne

Email:

Mobile phone: +4795803425

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Nordland losoldermannskap

Employee

Hindenes, Bjarte

Email:

Mobile phone: +4795190661

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Røksund, Bjarte

Email:

Mobile phone: +4795085297

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Rogaland losoldermannskap

Employee

Sunde, Bjørg

Email:

Mobile phone: +4795876362

Position: Seniorkonsulent

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester

Employee

Enoksen, Bjørn

Email:

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Skagerrak losoldermannskap

Employee

Hagerup, Bjørn

Email:

Mobile phone: +4790018341

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Hjelmeland, Bjørn Helge

Email:

Mobile phone: +4790138759

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Kjerrgård, Bjørn Helge

Email:

Mobile phone: +4741046425

Position: Maskinist

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Konopka, Bjørn

Email:

Mobile phone: +4797650113

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: utbyggingsavdelingen

Employee

Lidal, Bjørn

Email:

Mobile phone: +4792260551

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: lostjenestestaben

Employee

Næss, Bjørn Martin

Email:

Mobile phone: +4799624213

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: losformidlingsavdelingen

Employee

Ervik, Jon Leon

Email:

Mobile phone: +4791681538

Position: Avdelingsleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning

Employee

Larsen, Jon Olav

Email:

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Brevik sjøtrafikksentral

Employee

Myklebust, Jon Petter Li Slungaard

Email:

Mobile phone: +4799248073

Position: Skipsfører

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Vik, Jørgen

Email:

Mobile phone: +4791999947

Position: Overingeniør

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for IT og informasjonssikkerhet

Employee

Solberg, Jørn Andre

Email:

Mobile phone: +4792655466

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: losformidlingsavdelingen

Employee

Nilssen, Jostein Gunnar

Email:

Mobile phone: +4791388528

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø

Employee

Moe, Jostein Bøhlerengen

Email:

Mobile phone: +4799579002

Position: Avdelingsleder

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: utbyggingsavdelingen

Employee

Njåstad, Karl Andreas

Email:

Mobile phone: +4791780764

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Haagensen, Karl Helge Ness

Email:

Mobile phone: +4791131739

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Nordland losoldermannskap

Employee

Økland, Karstein Helge

Email:

Mobile phone: +4790126335

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Knutsen, Karsten Juan

Email:

Mobile phone: +4797980934

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Idås, Kathrine

Email:

Mobile phone: +4747632750

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for miljøberedskap

Unit: operasjon- og samordningsavdelingen

Employee

Pettersen, Ken Tommy

Email:

Mobile phone: +4792031228

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Aasen, Kenneth Holmberg

Email:

Mobile phone: +4798821157

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Horten sjøtrafikksentral

Employee

Liverud, Kenneth

Email:

Mobile phone: +4792853174

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Horten sjøtrafikksentral

Employee

Melum, Kenneth

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Sandmo, Kenneth

Email:

Mobile phone: +4790360839

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Troms og Finnmark losoldermannskap

Employee

Waag, Kenneth

Email:

Mobile phone: +4748116236

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Kaljord, Kim Andreas Sørensen

Email:

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: losformidlingsavdelingen

Employee

Bugten, Kim Odd

Email:

Mobile phone: +4741321564

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Røstgård, Kim Richard

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Tufta, Kirvil

Email:

Mobile phone: +4792633386

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning

Employee

Kristiansen, Kjell Einar

Email:

Mobile phone: +4795767455

Position: Rådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Brækkan, Kjell Arild

Email:

Mobile phone: +4790032510

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø

Employee

Nes, Kjell Arne

Email:

Mobile phone: +4791668650

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Rogaland losoldermannskap

Employee

Dyrnes, Kjell Arve

Email:

Mobile phone: +4798675440

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: losformidlingsavdelingen

Employee

Djupevåg, Kjell Asle

Email:

Mobile phone: +4795833403

Position: Losoldermann

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Evensen, Kjell Even

Email:

Mobile phone: +4795190676

Position: Losformann

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Husvik, Kjell

Email:

Mobile phone: +4791713329

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Telle, Kjell-Inge

Email:

Mobile phone: +4790128081

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Seth, Kjell Magne

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Haugen, Kjell Vidar

Email:

Mobile phone: +4741306350

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø

Employee

Dale, Kjersti

Email:

Mobile phone: +4791352632

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for miljøberedskap

Unit: miljø- og analyseavdelingen

Employee

Aasebø, Kjetil

Email:

Mobile phone: +4792858505

Position: Avdelingsleder

Area: virksomhetsområdet for miljøberedskap

Unit: operasjon- og samordningsavdelingen

Employee

Borhaug, Kjetil

Email:

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester

Employee

Magnussen, Kjetil

Email:

Mobile phone: +4790646056

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Isaksen, Knut Are

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Mikalsen, Knut Arne

Email:

Mobile phone: +4741632216

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Troms og Finnmark losoldermannskap

Employee

Bakkebø, Knut

Email:

Mobile phone: +4794162216

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Fedje sjøtrafikksentral

Employee

Dyngeland, Knut Egil

Email:

Mobile phone: +4795190651

Position: Losformann

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Nymark, Knut Magne

Email:

Mobile phone: +4741473215

Position: Rådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Olsen, Knut

Email:

Mobile phone: +4796048554

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Brevik sjøtrafikksentral

Employee

Våge, Knut

Email:

Mobile phone: +4746415108

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Fedje sjøtrafikksentral

Employee

Østhus, Kristen

Email:

Mobile phone: +4745272129

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Rogaland losoldermannskap

Employee

Hugøy, Kristian

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Valberg, Kristian

Email:

Mobile phone: +4791366858

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Frotvedt, Kristin

Email:

Mobile phone: +4790078604

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: staben for transport, havn og farlei

Employee

Breistrand, Kristine

Email:

Mobile phone: +4740852509

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning

Employee

Holmdal, Gry Kamilla Rotnes

Email:

Mobile phone: +4791398993

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: HR-staben

Employee

Humblen, Gunnar Elling

Email:

Position: Maskinist

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Jensen, Gunnar Magnus

Email:

Mobile phone: +4791609703

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Restad, Gunnar Herold

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Sandøy, Guttorm Olaus

Email:

Mobile phone: +4790646984

Position: Driftstekniker

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for innkjøp og eiendomsforvaltning

Employee

Nordkvist, Haakon Akse

Email:

Mobile phone: +4748121624

Position: Overingeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet

Employee

Sandvik, Håvard Svein

Email:

Mobile phone: +4790038691

Position: Senioringeniør

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for IT og informasjonssikkerhet

Employee

Aamodt, Håkon

Email:

Position: Skipsfører

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Røyset, Håkon

Email:

Mobile phone: +4795056717

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Høydalsvik, Hallvard André

Email:

Mobile phone: +4791362085

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Nygård, Hallvard

Email:

Mobile phone: +4795190545

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Svendsen, Hallvard

Email:

Mobile phone: +4745182021

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: utbyggingsavdelingen

Employee

Grøneng, Halvard

Email:

Mobile phone: +4790883983

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Habberstad, Hanne Silje

Email:

Mobile phone: +4792689597

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: HR-staben

Employee

Sævik, Hans-Lennart

Email:

Mobile phone: +4791871027

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Nesse, Hans-Alexander

Email:

Mobile phone: +4797176546

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Skagerrak losoldermannskap

Employee

Ådlandsvik, Hans Christian

Email:

Mobile phone: +4797682037

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Midtsand, Hans Morten

Email:

Mobile phone: +4741236582

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester

Employee

Beisvåg, Hans Otto

Email:

Position: Ekstern

Area: kystdirektøren

Unit: Prosjekt Stad skipstunnel

Employee

Jarnes, Hans Petter

Email:

Mobile phone: +4747454572

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Åsheim, Harald

Email:

Mobile phone: +4795805757

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning

Employee

Røed, Harald

Email:

Mobile phone: +4790604675

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Abrahamsen, Håvard Alexander

Email:

Mobile phone: +4797965652

Position: Maskinist

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Dahlslett, Håvard

Email:

Mobile phone: +4746768000

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Troms og Finnmark losoldermannskap

Employee

Solberg, Håvard

Email:

Mobile phone: +4792601968

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Oslofjorden losoldermannskap

Employee

Grønlund, Hege Kristin Kiil

Email:

Mobile phone: +4748090430

Position: Rådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for administrasjon, lønn og regnskap

Employee

Nylund, Hein

Email:

Mobile phone: +4795818721

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Rogaland losoldermannskap

Employee

Digranes, Heine

Email:

Mobile phone: +4797546877

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet

Employee

Hallen, Helge Kristian

Email:

Mobile phone: +4741219960

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Pedersen, Henny Margrethe Aakre

Email:

Mobile phone: +4790971435

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Fedje sjøtrafikksentral

Employee

Kristoffersen, Henrik Langseth

Email:

Mobile phone: +4799432188

Position: Rådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: utbyggingsavdelingen

Employee

Melhus, Herman Conrad

Email:

Mobile phone: +4747805202

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Lüpfert, Hermann Klaus Kurt

Email:

Mobile phone: +4746252973

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: staben for digitalisering og innovasjon

Employee

Nielsen, Hermund

Email:

Mobile phone: +4795886755

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Oslofjorden losoldermannskap

Employee

Halvorsen, Herstein

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Andresen, Hilde

Email:

Mobile phone: +4791605828

Position: Pensjonist

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Mork, Hilde Mjelde

Email:

Mobile phone: +4790504110

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for innkjøp og eiendomsforvaltning

Employee

Olaissen, Inge

Email:

Mobile phone: +4741611285

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Troms og Finnmark losoldermannskap

Employee

Sætrevik, Inge Ottar

Email:

Mobile phone: +4797115141

Position: Losformann

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Troms og Finnmark losoldermannskap

Employee

Baar, Inger Lillebø

Email:

Mobile phone: +4795190808

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for administrasjon, lønn og regnskap

Employee

Erstad, Kristoffer

Email:

Mobile phone: +4799096229

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: staben for økonomi og virksomhetsstyring

Employee

Franck, Kurt Ivar Gram

Email:

Mobile phone: +4792855069

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Evje, Kurt

Email:

Mobile phone: +4795190793

Position: Losformann

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Oslofjorden losoldermannskap

Employee

Haukeberg, Kurt

Email:

Mobile phone: +4792469404

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: lostjenestestaben

Employee

Markussen, Kurt Tore

Email:

Mobile phone: +4748895579

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Nordland losoldermannskap

Employee

Johansen, Lars André

Email:

Mobile phone: +4799615777

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Nordland losoldermannskap

Employee

Næss, Lars Brede

Email:

Mobile phone: +4797005470

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Oslofjorden losoldermannskap

Employee

Pettersen, Lars Erik

Email:

Position: Statslosaspirant

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Skagerrak losoldermannskap

Employee

Svanekil, Lars-Erik

Email:

Mobile phone: +4795868963

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø

Employee

Henningsen, Lars Øyvind Vik

Email:

Mobile phone: +4791521376

Position: Styrmann

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Wilson, Lars Petter

Email:

Mobile phone: +4790996428

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for miljøberedskap

Unit: operasjon- og samordningsavdelingen

Employee

Tønnessen, Lasse Aase

Email:

Position: Rådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for hav- og kystforvaltning

Employee

Sund, Lauritz

Email:

Mobile phone: +4747866039

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Rogaland losoldermannskap

Employee

Otterlei, Leander Klokk

Email:

Position: Ekstern

Area: virksomhetsområdet for miljøberedskap

Unit: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen

Employee

Larsen, Leif Arne

Email:

Mobile phone: +4795724504

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Ohrvik, Leif Eirik Hjelset

Email:

Position: Statslosaspirant

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Møre og Trøndelag losoldermannskap

Employee

Fykerud, Leif Kristian Tangen

Email:

Mobile phone: +4799152860

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Horten sjøtrafikksentral

Employee

Slotvik, Leif Morten

Email:

Mobile phone: +4795190604

Position: Losformann

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Nordland losoldermannskap

Employee

Gjelsvik, Lene Peckel

Email:

Mobile phone: +4797543033

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: staben for økonomi og virksomhetsstyring

Employee

Westerveld, Levi

Email:

Mobile phone: +4792989904

Position: Senioringeniør

Area: kystdirektøren

Unit: staben for digitalisering og innovasjon

Employee

Nibe, Lill-Iren

Email:

Mobile phone: +4790504216

Position: Førstekonsulent

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Nordland losoldermannskap

Employee

Hansen, Lill Tove

Email:

Mobile phone: +4748127872

Position: Førstekonsulent

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for administrasjon, lønn og regnskap

Employee

Haugen, Lill Therese Opsahl

Email:

Mobile phone: +4747505060

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt

Employee

Evensen, Lill Tove Mosling

Email:

Position: Renholder

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Vestlandet losoldermannskap

Employee

Gamst, Lisbeth

Email:

Position: Konsulent

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for administrasjon, lønn og regnskap

Employee

Arntzen, Liv Margit

Email:

Mobile phone: +4790622643

Position: Rådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø

Employee

Småge, Mads Roger

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Uri, Mads Døving

Email:

Position: Styrmann

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Riksheim, Magne Bæverfjord

Email:

Position: Maskinist

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Tengelsen, Magne Win

Email:

Mobile phone: +4791308339

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: avdelingen for maritim sikring (ISPS)

Employee

Skeie, Magnus Ivar Aagaard

Email:

Mobile phone: +4745447852

Position: Rådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet

Employee

Rørvik, Magnus

Email:

Mobile phone: +4790730674

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: utbyggingsavdelingen

Employee

Høybakk, Margrethe

Email:

Mobile phone: +4746817674

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: HR-staben

Employee

Amundsen, Marianne Måsøy

Email:

Position: Styrmann

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Ostojic, Marija

Email:

Mobile phone: +4790964290

Position: Seniorrådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: staben for økonomi og virksomhetsstyring

Employee

Hagen, Mario Prince

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Mikalsen, Marit Haldis

Email:

Mobile phone: +4799221955

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: lostjenestestaben

Employee

Sørensen, Marius

Email:

Mobile phone: +4799000949

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Karlsen, Bjørn Steinar

Email:

Mobile phone: +4793416074

Position: Statslos

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Oslofjorden losoldermannskap

Employee

Eide, Bjørnar Oluf

Email:

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Kleppe, Bjørnar Jon

Email:

Mobile phone: +4790028347

Position: Senioringeniør

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester

Employee

Valle, Bjørnar

Email:

Position: Trafikkleder

Area: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste

Unit: Brevik sjøtrafikksentral

Employee

Mo, Bodil Iren

Email:

Position: Rådgiver

Area: kystdirektøren

Unit: enheten for administrasjon, lønn og regnskap

Employee

Olsen, Bodil Kolnes

Email:

Mobile phone: +4745693087

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: losformidlingsavdelingen

Employee

Gjøringbø, Brede Andre

Email:

Mobile phone: +4797191900

Position: Fagarbeider m/fagbrev

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee

Ellingsen, Carl

Email:

Mobile phone: +4791682886

Position: Losformann

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: Skagerrak losoldermannskap

Employee

Wilsbeck, Cato

Email:

Position: Losformidler

Area: virksomhetsområdet for lostjenesten

Unit: losformidlingsavdelingen

Employee

Baum, Cedric Alexander

Email:

Mobile phone: +4793625753

Position: Seniorrådgiver

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: utbyggingsavdelingen

Employee

Waagø, Charlotte

Email:

Mobile phone: +4797657043

Position: Lærling (reform 94)

Area: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Unit: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Employee
Go to top