Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Millionbot til Tide Carrier

Både Kystverket og Miljødirektoratet anmeldte rederiet til lasteskipet Tide Carrier etter havariet som fant sted februar 2017. Økokrim har pålagt rederiet syv millioner kroner i bot.

Siste nytt

Facebook

Twitter