Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Kystverket selger fiskerihavner i Troms og Finnmark

Kystverket skal avhende statlige fiskerihavner. Kystverkets anlegg i følgende havner i Troms og Finnmark fylke, skal selges:

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter