Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Tilskotsordning for meir effektive og miljøvennlege hamner

Kystverket lyser no ut ei ny ordning med tilskot til investering i effektive og miljøvennlege hamner.

Siste nytt

Facebook

Twitter