Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Kyst- og havnekonferansen 2020

Kystverket Troms og Finnmark inviterer til den årlige Kyst- og havnekonferansen 24. september.  I år går vi virtuelt og arrangerer årets viktigste webinar for alle med interesse for utviklingen langs kysten.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter