Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Kystdatahuset vant BI prisen 2019

Kystverket mottok BI prisen 2019 i Oslo 20. november. Fra venstre: Steinar Fjetland, Michael Trones og Harald Borgø i Kystverket. Foto: Kystverket

Kystverkets nyvinning Kystdatahuset gikk av med seieren av Dataforeningens BI pris 2019. Prisen deles ut til en verdiskapende digital løsning som har tatt i bruk Business Intelligence/Analytics, som gjør store rådata til meningsfull informasjon for brukeren.

Siste nytt

Facebook

Twitter