Hopp direkte til innhold

Kystverkets digitale tjenester og systemer

Vi har en rekke nyttige digitale tjenester og systemer som ligger på utsiden av kystverket.no. Her finner du snarveier.

Tilgjengelige tjenester

Filtrering

Søkeresultat

ArcticInfo

Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.

Båtfart

Appen som forteller deg fartsgrensen på sjøen, og som varsler deg dersom du kjører for fort.

Havbase

Statistisk havområdeovervåkning av skipstrafikk, med posisjonsdata fra AIS.

Kystdatahuset

Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

Kystinfo

Kystverkets kartløsning på nett.

Kystinfo beredskap

Kystverkets kartløsning for arbeid med hendelser med akutt forurensning.

Kystreise

Formidling av kystens maritime kulturhistorie i en karttjeneste.

Kystvarsler

Navigasjonsvarsler for norskekysten og kysten av Svalbard.

Kystvær

Last ned KystVær-appen og få nøyaktige og oppdaterte vindmålinger for 120 utsatte strekninger langs kysten, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

NAIS

Følg skipstrafikken i sanntid.

NAVAREA XIX-varsler

Navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet.

Ohoi

Tjeneste med informasjon for fritidsbåtbrukere.

SafeSeaNet Norway

Bestill los og send myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Til toppen