Hopp direkte til innhold

Ansvar, roller og ressurser

Kystverkets har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap. Her kan du lese mer om hva det innebærer.

 • Kystverkets ansvar

  Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Her kan du lese om hva som er Kystverkets ansvar når det gjelder akutt forurensning.
 • Kommunalt ansvar

  Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Les mer om kommunenes ansvar her.
 • Privat ansvar

  Driver du en virksomhet som kan føre til akutt forurensning? Da må du sørge for beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.
 • Skipsvrak

  Langs norskekysten ligger det flere skipsvrak. Kystverket har ansvar for akutt forurensning fra disse.
 • Statlig slepeberedskap

  Kystvakten har ansvaret for den operative delen av slepeberedskapen, etter avtale med Kystverket.
 • Operativt samarbeid

  Her kan du lese om hvilke statlige aktører og etater Kystverket samarbeider med for å ivareta den statlige beredskapen mot akutt forurensning.
 • Svalbard

  Kystverket er miljøvernmyndighet på Svalbard når det gjelder akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. I mindre enkeltsaker delegeres normalt myndigheten til Sysselmesteren.
 • Miljøansvar

  Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Blant annet gjøres dette gjennom forebyggende tiltak som tar sikte på å redusere risiko for alvorlige hendelser i farvannet og gjennom å ha en dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon.
Til toppen