Hopp direkte til innhold

Ansvar, roller og ressurser

Kystverkets har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap. Her kan du lese mer om hva det innebærer.

 • Kystverkets ansvar

  Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.
 • Kommunalt ansvar

  Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap.
 • Privat ansvar

  Driver du en virksomhet som kan føre til akutt forurensning? Da må du sørge for beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.
 • Skipsvrak

  Langs norskekysten ligger det flere skipsvrak. Kystverket har ansvar for akutt forurensning fra disse.
 • Statlig slepeberedskap

  Kystvakten har ansvaret for den operative delen av slepeberedskapen, etter avtale med Kystverket.
 • Operativt samarbeid

  Her kan du lese om hvilke statlige aktører og etater Kystverket samarbeider med for å ivareta den statlige beredskapen mot akutt forurensning.
 • Svalbard

  Kystverket er miljøvernmyndighet på Svalbard når det gjelder akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. I mindre enkeltsaker delegeres normalt myndigheten til Sysselmesteren.
 • Miljøansvar

  Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Blant annet gjøres dette gjennom forebyggende tiltak som tar sikte på å redusere risiko for alvorlige hendelser i farvannet og gjennom å ha en dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon.
Til toppen