Hopp direkte til innhold

Statlige beredskapsressurser

Oljevernskipet OV Hekkingen
Foto: Tor Erik Kvalsvik

Kystverket har en rekke ressurser som kan tas i bruk ved akutt forurensning.

Oljeverndepotene

Kystverket har 15 oljeverndepoter langs norskekysten. Depotene et utstyrt med oljelenser, oljeopptakere, strandrense- og nødlosseutstyr. Depotene er bemannet med en innsatsstyrke på 10 personer og en tilsynsmann. 

Geografisk plassering av beredskapsmateriellet, og hvilken type utstyr som er lagret hvor, er basert på Kystverkets beredskapsanalyser. Beredskapsanalysene angir sannsynlighet for og konsekvenser av akutt forurensning på de ulike strekningene langs kysten.

Fartøyene

Kystverkets fem fartøy, 13 av Kystvaktens fartøy og Sysselmesterens fartøy MV Polarsyssel er utstyrt med oljevernutstyr.

Kystverket har skrevet kontrakt med 39 mindre fartøy tilknyttet depotene. Dette er private båter som skal bistå Kystverket i en oljevernaksjon. Disse båtene har ikke eget oljevernutstyr ombord, men skal ved en eventuell aksjon benytte seg av utstyr fra depotene. 

Den nasjonale slepeberedskapen kan du lese mer om her

Satellittovervåkning

Kystverket benytter seg også av satellittjenester for å kunne oppdage mulig forurensning på sjøen. Dersom satellittbildene detekterer mulig forurensning, kan Kystverket mobilisere overvåkningsfly eller fartøy for å verifisere satellittobservasjonen. Ved ulovlige utslipp vil Kystverket iverksette tiltak for å identifisere ansvarlig forurenser.

Andre ressurser

Det finnes også oljevernutstyr hos kommuner og hos bedrifter og selskap som driver potensielt forurensende virksomhet. Dette utstyret kan Kystverket benytte ved behov.

I tillegg har Kystverket samarbeidsavtaler med andre land som sikrer bistand ved behov.

Kontakt

Avdelingsleder

Steinar Lodve Gyltnes /
Til toppen