Hopp direkte til innhold

Farleder – vegene til sjøs

Langs hele norskekysten er det et nettverk av farleder, kategorisert som enten hovedled eller biled. Farledene er transportsystemet vårt til sjøs, og har blant annet betydning for forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Kystverket har ansvar for utbedringer i farvannet, som farledene, og bidrar til bedre sikkerhet og effektivitet for ferdsel langs norskekysten.

Til toppen